De Protestantse Kerk Amsterdam en medewerkers komen geregeld in de media.
-Medianieuws gesorteerd van actueel naar verleden-

Ruben van Zwieten: 'Het leven is worstelen'

Een interview met Ruben van Zwieten voor de rubriek 'Levenslessen' in het NRC 'het leven is worstelen'.
NRC Weekend, zaterdag 20 juli & zondag 21 juli, door Charlotte van 't Woud

Klik hier om het interview te lezen.

NRC 20130721 levenslessen

De Nieuwe Poort: Cultuurhuis van dominee Ruben van Zwieten

Medemenselijkheid zoeken op de Zuidas
Niet bidden, maar bezinnen. De opening van cultuurhuis De Nieuwe Poort brengt 'zingeving' naar de Zuidas.

Bron: Parool, zaterdag 2 maart 2013 Tekst: Ynske Boersma
Klik hier voor het artikel.

"Een kruising tussen een buurthuis, volksuniversiteit en een societeit. Geen kerk, maar ook weer wel, " zegt dominee Ruben van Zwieten (29) over De Nieuwe Poort. Zijn 'nieuwe kerk tussen torens van de Zuidas' gaat 1 mei open, in een leegstaand gebouw in de Gustav Mahlerlaan.
De Nieuwe Poort staat in het verlengde van Stichting Zingeving Zuidas, die sinds vijf jaar samenkomsten organiseert voor 'zingeving' zoekende werkenden op de Zuidas. Een leerhuis rondom de Bijbel noemt Van Zwieten zijn stichting, die onder andere goedlopende Bijbelklassen, existentielunches en filosofietafels organiseert. Maar ook een Valentijnsdag, waarbij een paar honderd jonge werkenden daten met eenzame ouderen, en een jaarlijks voetbaltoernooi met kansarme jongeren uit Nieuw-West.

www.denieuwepoort.org

Dubbelinterview Sjaak Teuwissen met Astrid Damstra over jeugddiaconaat

Diaconaat is geloven in uitvoering: 'Geen soft geknuffel'
Christenen zijn vanaf het prille begin van de kerk herkenbaar door hun zorg aan minderbedeelden. Zo vielen deze eerste gelovigen meteen op in de samenleving (Handelingen 2:45). Een van de actiepunten van de vroege kerk is het aanstellen van diakenen, mannen en vrouwen die voor de zwakkeren in de samenleving zorgen. "Daarmee volgden ze Jezus. Hij geeft zelf duidelijk het voorbeeld. Hij roept op om oog te hebben voor onze naaste en laat zelf zien hoe dat moet", zegt Astrid, JOP-medewerker, gespecialiseerd in diaconaat. Kerk en diaconaat zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. "En nog steeds is de kerk een van de weinige instanties die mensen helpt zonder aanziens des persoons", vult Sjaak, jeugdwerkcoordinator bij Protestants Amsterdam aan.

Bron: Pro! 7, februari 2013 Tekst: Nelleke Plomp

Klik hier, hier, hier, hier voor het artikel

Schepper & Co in het land: Margrietha Reinders, pionier in Amsterdam Oud West

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Schepper&Co in het land
Uitzenddatum: vrijdag 08 februari 2013 - 17:05 uur
Zender: Nederland 2

De ouders van Margrietha Reinders werkten als zendeling in Suriname toen Margrietha werd geboren. Haar jeugd in Suriname en later in Indonesië werd bepalend voor haar leven. Daardoor leerde ze om open te staan voor andere manieren van denken en geloven.  Dit helpt haar bij de opdracht  die ze als predikant van de protestantse kerk kreeg: het opzetten van een nieuwe kerkvorm in Amsterdam Oud West, een wijk waaruit de protestantse kerk helemaal is verdwenen. Vooral jongeren voelen zich niet meer welkom in de traditionele kerken. Als pionier gaat Margrietha in Amsterdam de straat op ...

„Gesprek balanceert bij Loket Levensvragen tussen vriend en psycholoog”

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) heeft sinds kort een Loket Levensvragen. Mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een goed gesprek, kunnen hier terecht. Je hoeft niet te geloven om gebruik te maken van pastoraat en andere diensten van het Loket Levensvragen, maar een financiële bijdrage is welkom. Want binnen drie jaar moet het loket zichzelf kunnen bedruipen, zegt coördinator Arjette Kuipers (32).
Bron: Reformatorische Dagblad, 24 januari 2013 Tekst: Nels Fahner