De Protestantse Kerk Amsterdam en medewerkers komen geregeld in de media.
-Medianieuws gesorteerd van actueel naar verleden-