Vertrouwen – Evert Jan de Wijer
Male hands crossed for prayer in dark

Vertrouwen – Evert Jan de Wijer

De verleiding om in het Coronavirus zin en betekenis te willen zien, is waarschijnlijk heel menselijk en ligt zeker voor predikanten op de loer. Gelukkig ervaren nog maar weinigen deze…