Hoe komt de kerk eigenlijk aan geld?
Krijgt de kerk geld van de overheid? Van bedrijven? Of komt het echt allemaal van de kerkleden, die van nu en die van vroeger? Zijn er fondsen die kerkelijke projecten steunen? En wat doen kerk en diaconie eigenlijk met dat geld?

Kerk en diaconie krijgen geld

  • van kerkleden
  • van de mensen van nu, via collectes, giften, acties als Kerkbalans
  • van mensen van vroeger: via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) gebouwen.

Zo betalen kerk en diaconie de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten en gebouwen en al de medewerkers: dominees, kosters, organisten, staf van bureau en projecten voor de stad en in vele wijken.

Voor speciale projecten doen kerk en diaconie ook een beroep op fondsen. Zie onder meer ook:

Geldwervingsacties
Diaconie en geld
Wilt u zelf bijdragen en zoekt u het goede rekeningnummer? Kijk hier.

De kerk en diaconie willen ook transparant zijn over hun financiële staat. De begrotingen, collecteroosters en collecteboekjes zijn online te bekijken.

Protestantse Kerk Amsterdam
Meerjarenbegroting PKA 2018-2020
Collecterooster Kerk en Diaconie 2019

Protestantse Diaconie Amsterdam
Diaconale begroting 2018