De Protestantse Kerk Amsterdam houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen. 

Kerkbalans – januari

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. Geld geven kan via ‘Mijn PKA’ (leden) of hier (niet-leden).

Paasactie – voorjaar

De paasactie wordt gehouden rondom het belangrijkste feest van de christelijke kerk en nodigt uit om naar de activiteiten en diensten in de Stille Week en op Pasen te komen. Uw komst wordt op prijs gesteld en ook uw gift om te helpen de kosten van al deze activiteiten te dragen. 

De acties (Paasactie en Eindejaarsactie) hebben een eigen rekening nummer, NL37 RABO 0373 7414 56 t.n.v. Protestantse Gemeente o.v.v. Paasactie en bij voorkeur uw adres. NB Dit is een ander rekeningnummer dan het algemene nummer voor giften en kerkelijke bijdragen.

 

 

Solidariteitskas – juni

De Protestantse Kerk Amsterdam maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas, want sommige kerkelijke gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het meestal niet, maar wel aan menskracht of geld. De Solidariteitskas is er voor gemeenten die een noodzakelijke grote uitgaven niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds en kunnen er een beroep op doen.

Mogen we u vragen om bij te dragen aan deze vorm van onderlinge solidariteit? Met een bedrag van €10,- kunnen wij de verplichte afdracht betalen en ondersteunt u het kerkenwerk in het land. Maar ook met een kleiner of groter bedrag zijn we heel blij. Hartelijk dank voor uw gift!

Daarnaast zijn er vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeenten te boven gaan. Ook daarvoor is de Solidariteitskas. Voor het koopvaardijpastoraat en het dovenpastoraat bijvoorbeeld. Meer informatie vindt u hier

Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Kerk Amsterdam vragen we u om – naar draagkracht – bij te dragen aan de Solidariteitskas. U kunt hier geld geven.

Eindejaarsactie – december

In het jaar dat achter ons ligt hebben de achttien wijkkerken in de stad veel kunnen doen. Tegelijkertijd zijn er voortdurend vernieuwende ideeën en projecten die op uitvoering wachten, ook in uw wijk. Die vernieuwing is hard nodig om als kerk een waardevolle rol te blijven spelen in de samenleving. 

Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 

De Protestantse Kerk Amsterdam onderneemt veel nieuwe projecten om de liefde van God in onze stad gestalte te geven. En met succes. Niet voor niets wordt de Protestantse Kerk Amsterdam vaak ten voorbeeld gesteld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum als een kerk waar een veranderingsstrategie een positief resultaat geeft, en ook als een kerk die midden in de samenleving staat. Het ledenaantal van onze Amsterdamse kerk stabiliseert en de kerkelijke bijdragen stijgen, zowel in aantal bijdragers als in bedrag. 

Al deze nieuwe en oude projecten zijn mogelijk door giften, nu en in het verleden. Uw gift komt ten goede aan uw eigen wijkkerk en kan aftrekbaar zijn van de belasting. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en voor uw ondersteuning van het werk van de Protestantse Kerk Amsterdam in de stad.