Gezocht: diaconaal werker in Amsterdam-Noord

De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

In samenwerking met Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, bouwt de Diaconie aan een netwerk van vernieuwende projecten die buurtbewoners een steuntje in de rug bieden om het vol te houden in een situatie van armoede. Met In.kasoefenen mensen samen om grip te houden op hun budget. Het hostingproject is in ontwikkeling en is een mogelijkheid om je talenten te oefenen. De Sociale Kruidenier is een winkel die mensen een kans biedt hun bestaan weer op orde te krijgen, en is gevestigd in kerkgebouw ‘de Ark’ waar de Protestantse Diaconie samen met de wijkkerk een Diaconaal Centrum ontwikkelt.

De opbouwwerkers van de Protestantse Diaconie en Hoop voor Noord hopen op een collega die deze, en later mogelijk ook andere, gezamenlijke projecten uitvoert en verder ontwikkelt. Hij/zij onderhoudt daartoe ook contacten met andere (hulp) organisaties in Amsterdam-Noord.

We zoeken een diaconaal werker in Amsterdam-Noord

  • met een relevante (HBO) opleiding
  • die werkt vanuit de inspiratie van het evangelie
  • die oog heeft voor persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van mensen, kan werken aan verbinding en groepen kan begeleiden
  • die vrijwilligers kan aansturen, trainen en coachen
  • die in staat is beleidsmatig te denken en zelfstandig te werken
  • die graag de puntjes op de i zet.

We bieden

  • Twee leuke collega’s in Noord en samenwerking in een stedelijk team van opbouwwerkers
  • Veel ruimte voor creativiteit en pionierswerk
  • Een salaris volgens de rechtspositieregeling van kerkelijk medewerkers

Een aanstelling voor 0,8 fte bij de Protestantse Diaconie gedurende één jaar met mogelijkheid tot verlengingMeer informatie over deze functie bij Huub Waalewijn, 06 10988550; h.waalewijn@diaconie.org

Sollicitaties (liefst per email) voor 19 januari bij

Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. dhr. A. Driessen (a.driessen@diaconie.org)
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluit Menu