Heilig Vuur West is een groeiende gemeenschap van enthousiaste mensen. Vanuit heel verschillende achtergronden zoeken we samen naar zingeving. In verschillende activiteiten ontmoeten mensen elkaar en zoeken samen naar inspiratie. Website: www.heiligvuurwest.nl

Klik hier wanneer u een eenmalige bijdrage via iDEAL wil doneren

€10 €25 €100 ander bedrag


Wij gebruiken uw e-mailadres voor het toesturen van de machtiging. Daarnaast ontvangt u een bevestiging van uw toezegging per mail.

Privacy en verzenden

De verzendknop verschijnt zodra u akkoord gaat met de privacyvoorwaarden

De incasso’s hiervoor worden geïnd door:
Protestantse Gemeente te Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om deze incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.