"Waar ik aan werk: voor én verlies én uitdaging de ruimte scheppen die ze verdienen. " - Kees Zwart, transitiepastor de Ontmoeting

Bezoekadres:
Gebouw: De Ark - Van Ollefenstraat 9 - 1065 GJ Amsterdam

tel. 020 – 615 09 06

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.00 uur

E-mailadres:
[email protected]

Predikant(en)

Ds. Kees Zwart

Overige contactpersonen

De wijkgemeente de Ontmoeting is een samenwerking aangegaan met de Regenbooggemeente in de Ark, Van Ollefenstraat 9 Amsterdam, achter het Sierplein. De Ontmoeting vormt een onderdeel van de Protestantse Kerk in Amsterdam.

Het gebouw de Ark is op 31 mei 1961 officieel in gebruik genomen. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van architect P. Zanstra. Kenmerkend zijn de vorm en de ligging van de kerkzaal: een ruimte met ronde vormen en een gewelfd plafond in het centrum van een aantal grotere en kleinere zalen. Uniek is de aanwezigheid van een bidkapel, die direct aan de kerkzaal is verbonden. De entree heeft 2 prachtige bronzen deuren, waarop vier afbeeldingen uit van het verhaal van Noach zijn afgebeeld. Bijzonder zijn de ramen in de kerkzaal en de bidkapel. Oorspronkelijk zijn deze in glasappliqué gemaakt. Alleen het raam in de bidkapel is nog origineel.
De kerk heeft een prachtig Flentroporgel. De Flentrop orgel is gebouwd in 1967. In 1993 is de intonatie binnen het gegeven van het pijpwerk wat milder gemaakt.

 

Meer kerken in Nieuw-West