"Waar ik aan werk: voor én verlies én uitdaging de ruimte scheppen die ze verdienen. " - Kees Zwart, transitiepastor de Ontmoeting

Bezoekadres:
Gebouw: De Ark - Van Ollefenstraat 9 - 1065 GJ Amsterdam

tel. 020 – 615 09 06

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.00 uur

Website:
http://www.deontmoeting-pka.nl/
E-mailadres:
info@deontmoeting-pka.nl

Predikant(en)

Ds. Kees Zwart

Overige contactpersonen

“Waar ik aan werk: voor én verlies én uitdaging de ruimte scheppen die ze verdienen. Dat doe ik door behulpzaam te luisteren, met elkaar en individueel. Ik trek aan de bel wanneer iemand bij alle veranderingen afhaakt of buiten beeld raakt. En ik stimuleer het samen werken aan een nieuwe toekomst voor de wijkgemeente Ontmoeting & Regenbooggemeente. Mooi werk dus!”  –  Kees Zwart , transitiepastor De Ontmoeting

“Ik verheug me erop om verbinding te leggen met de lokale samenleving. Daarvoor doe ik mee aan initiatieven in Nieuw-West zoals dialoog- of panelgesprekken, interculturele thema-avonden, politieke debatten, buurtinitiatieven of inspraakavonden. Vanuit mijn christelijke geloof ben ik geïnspireerd om onze wijk leefbaarder te maken. Daaraan mijn steentje bijdragen is mijn drive”.  – Martin de Jong, Stadsdeelpastor Amsterdam Nieuw-West

De wijkgemeente de Ontmoeting is een samenwerking aangegaan met de Regenbooggemeente in de Ark, Van Ollefenstraat 9 Amsterdam, achter het Sierplein. De Ontmoeting vormt een onderdeel van de Protestantse Kerk in Amsterdam.

Het gebouw de Ark is op 31 mei 1961 officieel in gebruik genomen. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van architect P. Zanstra. Kenmerkend zijn de vorm en de ligging van de kerkzaal: een ruimte met ronde vormen en een gewelfd plafond in het centrum van een aantal grotere en kleinere zalen. Uniek is de aanwezigheid van een bidkapel, die direct aan de kerkzaal is verbonden. De entree heeft 2 prachtige bronzen deuren, waarop vier afbeeldingen uit van het verhaal van Noach zijn afgebeeld. Bijzonder zijn de ramen in de kerkzaal en de bidkapel. Oorspronkelijk zijn deze in glasappliqué gemaakt. Alleen het raam in de bidkapel is nog origineel.
De kerk heeft een prachtig Flentroporgel. De Flentrop orgel is gebouwd in 1967. In 1993 is de intonatie binnen het gegeven van het pijpwerk wat milder gemaakt.

 

Meer kerken in Nieuw-West

Sluit Menu