Kerkbalans

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 loopt de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Om als kerk een waardevolle plek te kunnen blijven innemen in Amsterdam is geld nodig. Kerken krijgen geen overheidssubsidie. De kerk bestaat dankzij de financiële steun van haar leden en andere betrokkenen, van mensen zoals jij. Aan hen wordt jaarlijks in januari om een financiële bijdrage gevraagd. Dit noemen we Actie Kerkbalans.

Wat betekent de kerk voor jou? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen.

Samen Gods liefde gestalte geven in de stad vandaag en morgen. Help je mee?