Waarom ben je dominee geworden?
Eigenlijk omdat ik ervan houd om met mensen in contact te zijn, en dan ook nog in het licht van de bijbelse boodschap: met de bevrijdende ruimte, de relativering en de inspiratie die daar te vinden is.. Maar dat ik dominee zou worden, dat had ik nooit gedacht toen ik van de middelbare school af kwam. Ik ben eerst 15 jaar fysiotherapeut geweest. Toen ik daarna enthousiast werd om theologie te studeren, léék dat wel heel anders, maar voor mij ging het toen ook om mensen, en nu nog, op een nog betekenisvollere manier.

Met welke thema’s heb je affiniteit?
Veel thema’s. Het gaat vaak meer om de bereidheid een open gesprek aan te gaan dan om het thema. Maar om toch maar iets te noemen: Relationele thema’s. Over kwetsbaarheid en kracht. Welke rol speelt geloof in je leven? Hoe denk je over God?