Kees Zwart is interim-predikant in Nieuw West en in Noord

Pastorale begeleiding bij veranderingen: Nieuw West
Wijkgemeente De Ontmoeting in Geuzenveld-Slotermeer heeft in 2017 besloten de samenwerking met de Regenbooggemeente in Slotervaart te zoeken. Het eigen kerkgebouw werd een jas die te ruim ging zitten en het aantal gemeenteleden nam af. De niet gestelde vraag werd: zou samenwerken met de buur-wijkgemeente ons sterker kunnen maken? Mijn taak was om de overgang naar de samenwerking met de Regenbooggemeente te begeleiden.


In 2018 gingen we de samenwerking met de Regenbooggemeente aan, en die kwam al snel verrassend goed op gang. Eind 2018 namen we afscheid van De Ontmoeting als kerkgebouw. In 2019 bleek de samenwerking zo stimulerend en vanzelfsprekend dat besloten werd tot de vorming van één nieuwe wijkgemeente. De naam Regenbooggemeente is nu de naam voor de wijkgemeente die van Geuzenveld tot Slotervaart loopt – de grootste van Amsterdam, zeggen we met mengeling van trots en bescheidenheid. Mijn taak was om beide wijkgemeenten te begeleiden in de overgang van samenwerking naar eenwording.


Intensieve gesprekken – gemeentebreed, en met mensen uit de buurt – hebben inmiddels geleid tot een helder profiel van onze gemeente. ‘Ontmoeting’ maakt deel uit van zowel ons karakter als onze visie op kerkzijn in ons stadsdeel. We zijn een buurt-gerichte kerk die de vertrouwde kerkelijke gemeente verbindt aan presentie in de buurt en die de buurt ziet als bron van betekenis voor onze presentie.


We zijn inmiddels op zoek naar twee nieuwe predikanten die het dubbelprofiel van onze wijkgemeente verder helpen uitgroeien. Mijn taak om de nieuwe wijkgemeente pastoraal te ondersteunen blijft tot we de nieuwe wijkpredikanten hebben.


Kansen voor mensen in Nieuw West. Mensen die het risico lopen aangestoken te raken door het vuur dat in ons brandt. Een vuur dat nooit meer dooft…

 

[email protected]

  

Pastorale begeleiding bij veranderingen: Noord
De oorspronkelijke drie wijkgemeenten boven het IJ vormen al jarenlang één wijkgemeente. De Ark, de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk zijn de drie kernen van die ene wijkgemeente Amsterdam Noord. Richting toekomst zoeken we naar nieuwe impulsen en een sterker profiel van onze kerkelijke presentie. Ook de drie kerkgebouwen willen we een eigen profiel geven.


De onderlinge samenwerking van de drie kernen bleek de afgelopen jaren geen vanzelf lopende zaak. Daarom heeft een nieuwe, tijdelijke wijkkerkenraad de opdracht gekregen om vanuit een nieuwe visie een nieuwe aanpak voor heel Noord te ontwikkelen: ‘het nieuwe noord’. We zitten midden in dat ontwikkelingsproces. Het ziet er zeer hoopvol uit. Noord heeft enorm veel talenten en energie in huis. Mensen zijn trouw en vasthoudend en bereid om er voor elkaar te zijn. Spannend is hoe de drie kerngemeenten kunnen groeien in een gezamenlijkheid die energie geeft, ruimte biedt aan nieuwe generaties en ons geloof duurzaam van betekenis laat zijn in onze buurten. Noord heeft veel nieuwbouw, waardoor de samenstelling van de bevolking verandert. Nieuwe buurtbewoners als uitdaging om in Noord te geloven…


De professionals van Noord vormen een groep mensen – diaconaal opbouwwerkers, tienerwerkers, pioniers en predikanten – die zich van harte inzetten voor de buurt, voor alle generaties en voor de kerngemeenten. We werken toe naar een gezamenlijk gedragen visie om al deze verschillende invalshoeken kansen te geven. Mijn taak in Noord is voor een deel het behartigen van de pastorale zorg van de kerngemeente rond De Ark, en voor een ander deel het verder uitwerken van een gezamenlijke visie voor heel Noord, waarbij de afzonderlijke kernen aan vitaliteit, betekenis en toekomst winnen.


Het Nieuwe Noord. We werken er aan. Vol hoop.

 

[email protected]

 

Ds. Kees G. Zwart

06 51 29 51 89