Passiemuziek-Palmpasen Pasen020

Pasen: Opnieuw beginnen?!

‘Opnieuw beginnen?!’ is de titel van de paascampagne van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Protestantse Gemeente Amstelveen en de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Hoofdonderdeel is de website pasen020.nl waarop activiteiten in de paastijd in Amsterdam en Amstelveen te vinden zijn vanaf Palmpasen tot en met paasmorgen. Via filters (datum, het stadsdeel, trefwoorden) kunnen bezoekers van de site gemakkelijk en snel zoeken naar passiemuziek, palmpaasstokken versieren, vieringen in de Stille Week en met Pasen. De homepage bevat ook een paasverhaal, een Stille Weekkalender en filmpjes. www.pasen020.nl

Matineeconcert in Sloterkerk: Het Stabat Mater van Pergolesi

De solisten, de internationaal opererende sopraan
Laila Cathleen Neuman, en de eveneens in geheel Europa optredende solist Jean-Sébastien Beauvais, en het ensemble ‘t Kabinet o.l.v. Daniel Boothe als artistiek leider voeren een intiem en poëtisch werk op voor in de passietijd: Het Stabat Mater van Pergolesi. Maria die weent om haar zoon Jezus.

Zo. 7 apr. Sloterkerk, 15.00 uur, € 10,- ,
reserveren via: concert@sloterkerk.nl,
info: sloterkerk.nl

Uitvoering van de Matthäus Passion in Noorderkerk

Het complete muzikale verhaal in 75 minuten! Uitgevoerd door het Concertkoor GrootNoord, Amsterdam. Dirigent: Marcel den Dulk. Vertelling: Christiaan den Dulk. Sopraansolo: Evelien
Groot. Altsolo: Marion Velten. Instrumentaal ensemble: Florilegium Passionem.

Palmzondag 14 april, Noorderkerk, Noordermarkt
48, 15.00-16.15 uur, gratis toegangskaart via: grootnoord.nl, collecte

Johannes Passion in De Nieuwe Kerk

Uniek! Het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en
solisten voeren op Goede Vrijdag, onder leiding van JanJoost van Elburg, de Johannes Passion van Bach uit, in een rijke Westerkerktraditie van ruim 65 jaar. Door de restauratie van de Westerkerk wordt uitgeweken naar De Nieuwe Kerk op De Dam. Het lijdensverhaal in de Matthäus Passion en de Johannes Passion is hetzelfde maar de sfeer van beide werken is heel verschillend. In de Matthäus Passion volgt Bach de evangelist Matteüs met zijn nadruk op Jezus als mens, met menselijke angsten, twijfels en pijn; de Johannes Passion is directer, want Johannes wilde Jezus vooral als zelfverzekerde
verlosser van de mensheid laten zien. Er zit veel dramatiek in de Johannes Passion: het koor gaat het ene moment als een woedende
volksmassa tekeer, het volgende moment geeft het stem aan een groepje soldaten dat lolletjes zit te maken. Verontwaardiging en  bezinning, spot en zelfinzicht wisselen elkaar af. In de cantatedienst gaat dr. Cristina Pumplun voor en cantor-organist Jos van der Kooy bespeelt het hoofdorgel.

Goede Vrijdag 19 april, Nieuwe Kerk op De Dam, 19.30 uur, collecte, voor meer informatie,
zie westerkerk.nl

Marcus Passion

Uit de Marcuspassion van Bach, die nagenoeg verloren is gegaan, zingt de  Nieuwendammercantorij de koralen. Zij zijn een  beschouwing of een antwoord op de voorgaande lezing uit het lijdensverhaal uit Marcus over de kruisiging van Jezus. Het geheel heeft een intiem en verstild karakter.

Goede Vrijdag 19 april, Nieuwendammerkerk,
Brede Kerkepad 6-8, 19.30 uur, nieuwendammerkerk.nl

Kreuzweg

Op Goede Vrijdag wordt in de Willem de Zwijgerkerk
‘Kreuzweg’ uitgevoerd in de vorm van een gelopen kruisweg met nieuwe schilderijen en nieuwe muziek. De schilderijen staan opgesteld in de kerk. Ze zijn gemaakt door kunstenaars
Auke de Vries en Ruth Taylor. De muziek is van cantor Jan Marten de Vries. Meegewerkt
wordt door de zanggroep van de Willem de Zwijgerkerk, Elianne Ardts, cello en Jan Marten de Vries, piano. Voor wie niet lopen kan, zijn er zitplaatsen. Duur: ongeveer 90 minuten.

Goede Vrijdag 19 april, Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14, 15.30 uur,
willemdezwijgerkerk.nl

Als de graankorrel sterft…

Op Goede Vrijdag en paasochtend worden
delen uitgevoerd van het oratorium voor de
veertigdagentijd en Pasen ‘Als de graankorrel sterft…’ door de cantorij van de Muiderkerk onder leiding van Marina Kaldeway.

Goede Vrijdag 19 april, 20.00 uur en paasochtend 10.30 uur in de Muiderkerk,
Linnaeusstraat 37

Voor meer muziek voorafgaand aan en tijdens de paasdagen kijk op pasen020.nl

Pasen020
Centrum
 • Westerkerk:
  De kinderen maken tijdens de dienst palmpaasstokken.
  Palmzondag 14 april, Westerkerk,
  Prinsengracht 281, 10.30 uur
 • Oude Kerk:
  Kinderen versieren palmpaasstokken
  voorafgaand aan de dienst.
  Palmzondag 14 april, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, 10.30 uur,
  Palmzondagviering 11.00 uur
  Oudekerksplein 23, 10.30 uur,
  Palmzondagviering 11.00 uur
Zuid
 • Vrijburg:
  Kinderen maken palmpaasstokken
  tijdens de dienst.
  Palmzondag 14 april, Vrijburg,
  Diepenbrockstraat 46, 10.30 uur
 • Oranjekerk:
  Palmpaasstokmiddag: broodhaantje
  bakken, palmpaasstok timmeren en
  versieren. Aanmelding niet nodig.
  Zaterdag 13 april, Oranjekerk, Tweede
  v.d. Helststraat 1-3, 13.30-15.30
  uur, Palmzondagviering 10.00 uur
 • Thomaskerk:
  Kinderen maken palmpaasstokken
  tijdens de dienst.
  Palmzondag 14 april, Thomaskerk,
  Prinses Irenestraat 36, 10.30 uur
Noord
 • De Ark:
  Kinderen maken palmpaasstokken
  tijdens de dienst.
  Palmzondag 14 april, De Ark,
  Aakstraat 60-64, 10.00 uur
 • Bethelkerk:
  Kinderen maken palmpaasstokken
  tijdens de dienst.
  Palmzondag 14 april, Bethelkerk,
  Plejadenplein 44, 10.00 uur
Oost
 • Muiderkerk:
  Alle kinderen uit kerk en buurt zijn
  welkom om een palmpaasstok te
  maken tijdens de dienst.
  Palmzondag 14 april, Muiderkerk,
  Linnaeusstraat 37, 10.30 uur
West en Nieuw-West
 • Jeruzalemkerk:
  Kinderen maken palmpaasstokken
  tijdens de dienst.
  Palmzondag 14 april, Jeruzalemkerk,
  Jan Maijenstraat 14, 10.00 uur
 • Nassaukerk:
  De zaterdag voor Palmpasen mogen
  alle kinderen een palmpaasstok maken.
  Info: Jeannette Stronks,
  jeannettestronks@gmail.com
  Zaterdag 13 april, Nassaukerk, De
  Wittenkade 111, 13.00-15.00 uur,
  Palmzondagviering 10.30 uur
 • De Opgang:
  Kinderen maken palmpaasstokken
  tijdens de dienst. Je hoeft niets mee
  te nemen en aanmelden is niet nodig.
  Palmzondag 14 april, De Opgang,
  Tussen Meer 68, 10.00 uur

Voor meer kerken waar kinderen een palmpaasstok kunnen maken, kijk op pasen020.nl

Bij verschillende kerken kunnen kinderen een palmpaasstok: een houten kruis versierd met slingers van crêpepapier en snoep met bovenop een broodhaantje. Een palmpaasstok wordt gemaakt voorafgaand of tijdens de dienst op Palmzondag, de zondag voor Pasen. Op die dag reed Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen. De mensen haalden hem binnen als een koning, zwaaiden met palmtakken en riepen: ‘Hosanna’. De vrolijk versierde stok is een symbool voor deze intocht. Hij verwijst ook naar het kruis, waaraan Jezus stierf. Het crêpepapier staat  symbool voor de kleren, die op de weg werden gelegd toen Jezus Jeruzalem binnenreed. Aan de palmpaasstok kunnen ook snoepjes worden gehangen: 12 voor de 12 vrienden van Jezus en 30 voor de 30 zilverlingen, waarvoor Judas Jezus heeft verraden. Als laatste wordt het broodhaantje erop gezet. Dat staat symbool voor het brood dat Jezus eet met zijn twaalf vrienden, de laatste keer waarop ze samen zijn, en voor de haan die op paasmorgen kraait als de zon opkomt. Een nieuwe dag begint: Jezus’ graf is leeg. Hij leeft, hij is opgestaan. Alle kinderen zijn op Palmzondag van harte welkom om in de genoemde kerken tijdens de zondagse dienst in een optocht mee te lopen.

Sluit Menu