Adres:
Javastraat 118, 1094 HP Amsterdam

Contactpersoon
Emad Thabet, [email protected]

Dominee Emad Thabet is door de Synode van de Nijl van de Presbyterian Church of Egypt uitgezonden naar de hoofdstad. Ondersteund door de protestantse kerk zal hij werken aan de opbouw van een Arabisch sprekende christelijke gemeente. Voor de Protestantse Kerk Amsterdam is dit de negende pioniersplek in de stad, een plaats waar buiten de traditionele wijkkerken om nieuwe manieren van geloven wordt beoefend. Dominee Bas van der Graaf is als pioniersbegeleider nauw bij dit project betrokken. De samenwerking is tenminste voor drie jaar (start 2017).