Op 15 november neemt Trinus Hibma afscheid en gaat hij met emeritaat.

Afkomstig uit Friesland ben ik in Amsterdam theologie gaan studeren aan de VU. Eerst was ik predikant bij de Nassaukerk in het bijzonder voor de binnenschippers. Vanaf 1990 ben ik predikant in de Bethelkerkgemeente. Vanaf 1992 heb ik de voortgezette opleiding contextueel pastoraat gevolgd. Vandaar dat ik graag mensen begeleid in de bezinning op de relaties in hun leven.

In gesprek

“De bedoeling van een gesprek is om mensen vrij te maken. Ik geef je graag de ruimte om te laten zien wie je werkelijk bent. Iedereen heeft behoefte aan het gevoel dat je recht wordt gedaan, dat jouw kant van het verhaal werkelijk gezien en gehoord wordt.

Recht op schuld

Maar het kan andersom ook zo zijn dat jij andere mensen onrecht hebt aangedaan. Soms worden de mooiste relaties door een onbezonnen actie in één keer verpest. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dan gun je mensen ook even het recht op de schuld, dat ze het zich mogen toe-eigenen wanneer ze er een puinhoop van hebben gemaakt. Dat je iets fout hebt gedaan betekent echter nog niet dat je fout bent. Als je niet langer in de verdediging hoeft te schieten of de schuld buiten jezelf hoeft te zoeken, is dat vaak het begin van herstel. Door de verantwoordelijkheid op je te nemen kun je het gesprek met andere mensen weer aangaan en ontstaat de ruimte om het opnieuw proberen


Contactgegevens

Ds. Trinus Hibma
tel. 020 – 631 46 44
hibmveen@xs4all.nl