Wilken Veen (geb. 1953) is sinds 1982 predikant van de Protestantse Kerk van Amsterdam (voorheen van de Hervormde Gemeente) en sinds 2006 predikant van het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie. Meer informatie over mijn loopbaan en publicaties: www.wilkenveen.nl


Bijbels leerhuis: de Bijbel nauwgezet lezen
Wat is een Bijbels Leerhuis? Die vraag krijg ik regelmatig gesteld. Het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie is meer dan een Bijbelkring, omdat we net iets dieper op de tekst ingaan. Bezig zijn met de bijbel, je afvragen wat God van je wil en hoe je zijn Woord moet begrijpen. Dat is behalve bezig zijn met leren ook een pastorale aangelegenheid, waarbij soms heel vertrouwelijke en intieme gedachtes naar voren worden gebracht.

Samen met vriend en voormalig Tenach en Evangelie-predikant Wout van der Spek behandelen we samen of afzonderlijk een bepaald gedeelte uit de Bijbel. Dat doen we steeds op de tweede en vierde donderdagmiddag om 14.00 uur in het Gasthuis, Arie Biemondstraat 103.

Het principe is simpel: close reading! Eén van ons is inleider en heeft een vertaling gemaakt, een tekst die heel dicht tegen het originele Hebreeuws of Grieks aanligt, zodat ook iemand die deze talen niet beheerst toch een indruk van de grondtekst heeft. Die tekst wordt gelezen en kort toegelicht en dan wordt erover doorgepraat volgens het adagium van onze leermeester Frans Breukelman: “We zijn geen fundamentalisten, dus het gaat ons om de letter”. Pas als je precies weet wat er gezegd wordt, kun je er misschien achter komen wat de boodschap is en hoe die geactualiseerd kan worden naar onze tijd en omstandigheden. We zijn met een bescheiden kring gestart maar inmiddels zijn er steeds tussen de tien en vijftien deelnemers, wat een mooi aantal is voor een goed gesprek.

Waarom zou u naar zo’n bijbels leerhuis komen? Misschien omdat er in uw eigen wijkgemeente niet aan Bijbelstudie wordt gedaan, of omdat u wat dieper en nauwkeuriger op de tekst in wilt gaan. Of u houdt gewoon heel erg veel van leren en vindt het heerlijk om nieuwe inzichten over de Bijbel te horen.

 

Sluit Menu