Vacature: Diaconaal medewerker voor de Franssprekende migrantengemeenschap in Amsterdam

 

In het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie ontmoeten zo’n honderd mensen uit alle delen van de wereld elkaar dagelijks. Mensen zonder papieren komen hier op verhaal, doen nieuwe kennis op en ontwikkelen vaardigheden. Vrijwilligers trekken met hen op en denken met hen mee over hun perspectief. Een deel van de migranten komt uit gebieden waar Frans gesproken wordt. Voor hen kan een Franssprekende collega het verschil maken.

De Protestantse Diaconie Amsterdam en de Diaconie Réformée Wallonne d’Amsterdam zoeken een
Diaconaal medewerker voor de Franssprekende migrantengemeenschap in Amsterdam (0,6 fte)

Taken
De diaconaal medewerker inventariseert de specifieke situatie en de behoeften van Franstalige migranten in een kwetsbare situatie en ondersteunt hen om zicht te krijgen op hun perspectief. Samen met de collega’s in het Wereldhuis ontwikkelt zij/hij specifieke activiteiten met deze groep en een coachingsprogramma door Franstalige buddy’s. Hij/zij bevordert gemeenschapsvorming binnen deze groep en de aansluiting bij de Nederlandse samenleving.

We zoeken een collega die

 • werkt vanuit de inspiratie van het evangelie
 • oog heeft voor persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van mensen
 • kan werken aan en vanuit verbinding
 • vrijwilligers kan aansturen en begeleiden
 • de Franse taal beheerst en gevoelig is voor sociale en culturele verschillen
 • kan werken op een plek met veel dynamiek
 • zelfstandig is in zijn/haar manier van werken
 • gevoel heeft voor de bredere context van kerk en stad
 • een relevante (HBO+) opleiding en/of werkervaring heeft.

Wij bieden

 • Veel ruimte voor creativiteit en pionierswerk
 • Een samenwerkingsverband van collega’s en vrijwilligers in het Wereldhuis en in de overige projecten van de Protestantse Diaconie
 • Een salaris volgens de regeling van kerkelijk medewerkers
 • Een aanstelling voor 0,6 fte bij de Protestantse Diaconie gedurende één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Wie zijn wij?
De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien met elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

De Waalse Kerk is vanouds een gemeenschap van en voor vluchtelingen. Vanaf de zestiende eeuw bood deze kerk een toevlucht aan Franstalige vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en later uit Frankrijk. De Waalse kerk functioneert binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel het ledental gering is en de leeftijd van sommigen hoog, klopt binnen deze gemeente nog steeds een warm hart voor migranten en vluchtelingen.

De diaconaal medewerker maakt deel uit van het team van het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie. Zie:http://www.diaconie.org/projecten/wereldhuis

Meer informatie
Meer informatie over deze functie bij Arend Driessen, 06 20879175

Solliciteren
Sollicitaties (per email, in het Nederlands) voor 23 april aan:
Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. dhr. A. Driessen
a.driessen@diaconie.org

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluit Menu