Vacature: Scriba bij de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is op zoek naar een scriba voor 0,5 fte.

De PKA bestaat uit 19 wijkgemeenten, 10 pioniersplekken en een stedelijke organisatie (Kerkelijk Bureau). De wijkgemeenten en pioniersplekken hebben allen hun eigen bestuur in de vorm van een wijkkerkenraad/stuurgroep. Overkoepelende zaken worden behartigd door de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en hun Moderamen resp. Dagelijks Bestuur. Het Kerkelijk Bureau biedt ondersteuning en coördineert.

De scriba is lid van het Moderamen van de Algemene Kerkenraad. Hij/zij bereidt de vergaderingen van moderamen en AK voor en werkt relevante punten uit, in overleg met de voorzitter en ambtelijk secretaris. In het Beleidskader 2018-2022 staat de koers van de PKA voor de komende jaren beschreven. Een rode draad daarin is een vernieuwingsbeweging waarin de kerken en pioniersplekken toewerken naar een toekomstbestendige kerk. De scriba heeft een belangrijke inhoudelijk-sturende rol in dit proces.

Wat verwachten we van een scriba?

 • Primair zoeken we een predikant of predikant-pionier die verbonden is aan de PKA
 • Heeft bestuurlijke ervaring en is bekend met de kerkorde
 • Kan strategisch denken en handelen
 • Is organisatie-sensitief
 • Heeft goede communicatieve eigenschappen.
 • Is een verbinder
 • Kan zich makkelijk bewegen in de gehele breedte van de kerk
 • Is goed in woord en geschrift
 • Toont leiderschap
 • Is onafhankelijk van geest

Omvang van de functie

Gezocht wordt een scriba voor bij voorkeur 0,5 fte. Er bestaat een mogelijkheid om de functie op te splitsen.

Interesse?

 • Voor verdere informatie wordt u graag geholpen door Rijk van Ark, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, tel. 06-12991723 of Jenneke Welmers, directeur van het kerkelijk bureau, tel.  06-20247265.
 • Bij interesse zien we graag uw motivatie met CV tegemoet via e-mail aan: graag vóór 1 augustus 2018 tegemoet via ak@protestantsamsterdam.nl.

Download: Functieprofiel Scriba PKA

Sluit Menu