Vacature: Stadspredikant


Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam – dat is de missie van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Vanuit die missie is de PKA op korte termijn op zoek naar een:

Stadspredikant (M/V)
18 uur per week

De PKA wil hoorbaar en zichtbaar aanwezig zijn in de stad omdat zij meent dat het verhaal van het evangelie van betekenis is voor mensen. De stadspredikant speelt een belangrijke rol om hier invulling aan te geven in de Amsterdamse samenleving.

Wat ga je doen?

a.Vanuit een protestantse visie op de stad doe je mee aan het publieke debat. Je genereert media-aandacht en laat van je horen op publieke bijeenkomsten. Je laat je hierbij leiden door de trends uit het beleidskader, deze tref je op onze website www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader

b. Je werkt samen met andere partijen in de kerk, met name de afdeling communicatie van het kerkelijk bureau. Je spreekt, anders dan de scriba, echter niet namens de kerken. Het geluid van de stadspredikant komt voort uit het evangelie en de roeping van de kerk, maar mag best eigenzinnig zijn. Misschien trap je dan soms tegen een heilig huisje van de kerk, maar wel als doel de kerk bij haar roeping te bepalen.

c. Je onderhoudt het contact met andere partijen in de stad: politici, opiniemakers, cultuurdragers, journalisten, redacteuren en programmamakers en brengt waar mogelijk allianties tot stand. Gelegenheidscoalities of misschien langdurige samenwerking.

d. Je vormt een kritische tegenstem van de kerk en houdt daarmee gelovigen en niet-gelovigen een spiegel voor. Juist omdat je met één been buiten de organisatie staat, kan je deze stem vertolken.

Wie ben jij?

  • Je bent PKN-predikant met hart voor Amsterdam. Je kent de stad, hebt liefde voor de kerk en bent in staat een vernieuwend protestants geluid te laten horen.
  • Je beweegt je makkelijk op het grensvlak van kerk en samenleving.
  • De trends in de stad, zoals genoemd in het Beleidskader 2018-2022, zijn voor jou zichtbaar en herkenbaar.
  • In het openbare debat lukt het jou een protestants geluid te laten horen dat ertoe doet.
  • Je weet je te verhouden tot een breed publiek.
  • Je legt verbanden tussen de actualiteit en de roeping van kerk.
  • Je weet media-aandacht te generen voor de activiteiten van diaconie en kerk.

Je werkomgeving
Je hebt een vrije rol maar verhoudt je wel tot een aantal stakeholders in de kerkelijke omgeving en de missie van de PKA. De predikanten van de PKA zijn jouw naaste collega’s, maar je zult ook optrekken met de (communicatie-)collega’s van het kerkelijk bureau. Daarnaast spreek je met regelmaat ook het moderamen van de kerkenraad over de invulling van je rol en de thema’s die je ziet. Daar waar het zinvol is werk je actief samen met de pioniers en wijkkerken.

Ons aanbod
De aanstelling is in principe voor 4 jaar. Een werkbudget is beschikbaar. We gaan ervan uit dat je minimaal een dag per week op het kerkelijk bureau werkt.

Procedure
Predikanten worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Daarnaast worden gemeenteleden uitgenodigd kandidaten op te geven die ze geschikt achten.

Kandidaten wordt gevraagd een motivatiebrief met CV vóór 22 oktober te sturen naar Mirjam Nieboer via het e-mailadres ak@protestantsamsterdam.nl. Dit email adres kan ook worden gebruikt door gemeenteleden die een kandidaat willen voordragen. Ook daarbij ontvangen we graag een motivatie,

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kunt u zich wenden tot Jenneke Welmers, directeur van het kerkelijk bureau, via jenneke.welmers@protestantsamsterdam.nl of tel. 020 – 53 53 700

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.protestantsamsterdam.nl

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sluit Menu