Vacatures werkgroep kerkvernieuwing

sabina-fratila-c_m8bmiUH_8-unsplash

De werkgroep Kerkvernieuwing van de Algemene Kerkenraad PKA zoekt drie nieuwe leden. Het zijn bijzondere vrijwilligersfuncties waarin je meewerkt aan het speerpunt toekomstgericht kerk-zijn van Protestants Amsterdam! Zodat we als kerk duurzaam betekenisvol aanwezig zullen blijven in onze stad, met lef en liefde voor Amsterdam en haar inwoners.

De werkgroep staat voor de inhoudelijke doordenking en het blijvend aandacht vragen en geven aan kerkvernieuwing. Zij bereidt namens de algemene kerkenraad beleid voor waarna deze de uiteindelijke besluiten neemt. Dit betreft zowel pionieren, stedelijke kerkvernieuwing en kerkvernieuwing vanuit de wijken. Ook geeft zij de besturen advies over de te maken investering vanuit het algemeen vermogen van de PKA ten dienste van de vernieuwing. Zij beoordeelt daartoe de aanvragen vanuit potentiële pioniersplekken en vernieuwingsprojecten. Dit gebeurt op basis van inhoudelijke en zakelijke criteria. Binnen gestelde mandaten neemt de werkgroep ook zelf besluiten. Ten slotte, heeft de werkgroep ook een aanjaagfunctie om nieuwe vormen van kerkzijn te stimuleren.

De werkgroep komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Waar nodig zijn de leden ook tussentijds beschikbaar om te sparren met de (pionier/wijken)begeleiders en directeur Kerkelijk Bureau.

We zoeken per 1 januari aanstaande een:

Voorzitter

  • Hij/zij is het boegbeeld en trekker van deze mooie werkgroep;
  • Hij/zij wordt ambtsdrager en lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad envertegenwoordigt zowel daar als in de Algemene Kerkenraad de werkgroep en het belangvan kerkvernieuwing. Adviezen die de werkgroep doet op basis van de aanvragen wordendoor de voorzitter verdedigd. Dit betekent praktisch dat de voorzitter in totaal op jaarbasisongeveer 15 vergaderingen (deels online) heeft.

Algemeen lid met passie en ervaring voor het diaconale werk

  • Hij/zij heeft ervaring in het diaconale veld.

Algemeen lid met specialisme ondernemerschap

  • Hij/zij heeft verstand van businessplannen en kan adviseren welke verdienmodellen behulpzaam kunnen zijn;
  • Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met sociaal ondernemerschap of startups
    We verwachten van de drie nieuwe leden dat ze een hart hebben voor kerkvernieuwing, actief betrokken lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland, met voorkeur standplaats Amsterdam e.o.

Voor meer informatie: Roel van Marle (voorzitter Algemene Kerkenraad: roelvanmarle@hotmail.com) of Vincenza La Porta (directeur Kerkelijk Bureau 06 46726626 vincenza.laporta@protestantsamsterdam.nl)

Interesse? Mail vacature@protestantsamsterdam.nl voor 13 december.