Actie Kerkbalans is dé geldwervingsactie voor plaatselijke kerken. Ieder jaar doen er in heel Nederland zo’n 2.000 kerken aan mee.  Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden én de samenleving. Actie Kerkbalans helpt daarbij. De opbrengst van deze actie gaat volledig naar de eigen kerk. 

Jaarlijks in januari wordt een uitnodiging gestuurd om deel te nemen. Geen brief ontvangen? Alsnog deelnemen? Stuur een e-mail naar info@protestantsamsterdam.nl met je naam, adres en de wijkkerk waar je bij betrokken bent en wij sturen het je alsnog. 

Maak je bijdrage over op rekening NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans’ en de wijkkerk waar je bij betrokken bent. Wil je online doneren? Klik dan hier

Geefrichtlijn voor leden

De financiële bijdrage aan de kerk is vrijwillig. Als lid van de Protestantse Kerk Amsterdam ben je dus niet verplicht om mee te doen aan bijvoorbeeld Actie Kerkbalans. De kerk is echter wel afhankelijk van alle vrijwillige giften omdat de kerk geen subsidie of geld van de overheid krijgt. Als richtlijn voor de hoogte van de gift hanteren we 3% van je netto (gezins)jaarinkomen. Voor studenten is de richtlijn een bedrag van 5 tot 10 euro per maand. We zijn blij met iedere gift.