Geven voor de kerk van morgen

Onze uitdaging: in de stad aanwezig zijn en blijven.  Een kerk met lef en liefde voor de stad, dat is wat we als Protestantse Kerk Amsterdam willen zijn.

Om kerk in de stad te zijn en blijven is uw financiële steun onmisbaar. Daarom organiseren we jaarlijks in januari de Actie Kerkbalans. De kerken krijgen geen subsidie en zijn afhankelijk van de financiële steun van leden en belangstellenden. Door uw betrokkenheid en financiële bijdrage kunnen we onze activiteiten blijven organiseren.

Jaarlijks in januari wordt een uitnodiging gestuurd om deel te nemen. Geen brief ontvangen? Alsnog deelnemen? Stuur een e-mail naar info@protestantsamsterdam.nl met je naam, adres en de wijkkerk waar je bij betrokken bent en wij sturen het je alsnog.

Maak je bijdrage over op rekening NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van Kerkbalans. Overmaken via MijnPKA kan ook.

Doneermethodes

MijnPKA

Via MijnPKA kunt u digitaal een giftbedrag toezeggen of de kerk een machtiging hiervoor geven, uw gegevens controleren en aanpassen. Het wachtwoord vindt u op de kaart die we u hebben toegestuurd of is via MijnPKA aan te vragen.

iDEAL betalen

Via de knop doneren in het menu kunt u direct een financiële bijdrage doen. Vul uw naam, e-mailadres en de wijkkerk in waarvoor u een gift wilt geven en steun hiermee uw kerk vandaag nog.

Machtiging geven

In de kerk liggen machtigingskaarten waarmee u de kerk een machtiging kunt afgeven voor een financiële bijdrage. U kunt een machtigingskaart ook opvragen via info@protestantsamsterdam.nl.

Geefrichtlijn

We vragen iedere ‘pastorale eenheid’ (huishoudens / gezinnen) om naar vermogen bij te dragen aan de kosten van de kerk. Als richtlijn kunt u 2% van het bruto jaarinkomen aanhouden.

Periodiek schenken

Bij een periodieke schenking met een looptijd van minimaal vijf jaar, is je gift volledig fiscaal aftrekbaar. De drempel in de giftenaftrek telt dan niet mee. Dat levert je belastingvoordeel op.  Met dit voordeel zou je jouw gift aan de kerk kunnen verhogen.  

Het omzetten van je kerkelijke bijdrage in een periodieke gift is eenvoudig. Stuur een e-mail naar financien@protestantsamsterdam.nl of bel 020 – 53 53 719 voor meer informatie.

Fiscaal voordeel

Weet je dat jouw bijdrage aan de kerk fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van je inkomen – kun je fiscaal aftrekken. Bij een periodieke schenkingsovereenkomst voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. De ANBI gegevens vind je hier. Neem voor meer informatie contact op met het onze administratie 020-53 53 719 of via info@protestantsamsterdam.nl. 

Met Actie Kerkbalans vragen we kerkbezoekers, gemeenteleden en vrienden om een vrijwillige bijdrage. Samen met onze predikanten of andere kerkenraadsleden laten de penningmeesters u zien dat het niet gaat om geld alleen maar dat geld nodig is om de kerk te laten voortbestaan. We vragen u te geven naar vermogen. De bezielende berichten om te geven voor onze Amsterdamse wijkkerken zijn gebundeld. Om u te inspireren en te laten geven met uw ‘hart’. De brochure is hier te lezen. De brochure is hier te lezen