In de Protestantse Kerk Amsterdam vinden we een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Via deze pagina vind je er meer informatie over.

Privacyverklaring

Met onze privacyverklaring leggen we uit wat we met jouw persoonsgegevens doen en hoe we die beschermen.

Ga naar de Privacyverklaring

Kennisbank

In de kennisbank vind je uitleg over het omgaan met persoonsgegevens. De kennisbank is vooral bedoeld voor mensen die een taak hebben binnen de Protestantse Kerk Amsterdam.

Ga naar de kennisbank

Datalekken

Of je nou dominee, koster of bezoekwerker bent: je bent verantwoordelijk voor persoonsgegevens. Dat kán wel eens (bijna) fout gaan. Op deze pagina vind je informatie over wat je dan moet doen.

Ga naar de pagina over datalekken