Donatieformulier

De verschillende kerken en pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk Amsterdam willen plekken zijn waar mensen elkaar en God ontmoeten, waar je inspiratie vindt en waar iedereen meetelt en meedoet.

Samen kunnen we van betekenis zijn voor elkaar en voor de buurt. Met verschillende diaconale projecten of de diverse ontmoetingsbijeenkomsten. Of door samen te zoeken naar andere vormen van kerk-zijn, zoals de pioniersplekken dat doen.

De kerken krijgen  geen subsidie en zijn afhankelijk van giften van leden en andere betrokkenen. Jouw donatie is daarom van grote betekenis! Iedere gift, groot en klein, is zeer welkom en helpt mee. Onder het kopje project/wijkkerk kun je een doel naar keuze kiezen.

Hier kun je een donatie doen. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

Bedrag