Donatieformulier

Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam – dat is de missie van de Protestantse Kerk Amsterdam. En dat betekent: vanuit het Evangelie omkijken naar elkaar en naar de naaste en, samen met de Diaconie, helpen waar geen helper is. Verspreid over de hele stad zetten honderden vrijwilligers in meer dan dertig wijkkerken en pioniersplekken zich in voor dat doel.
Vind je dit werk zinvol en belangrijk? Steun het dan met een donatie. Iedere gift, groot en klein, is zeer welkom en helpt mee.

Hier kun je een donatie doen. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

Bedrag

Geldwervingsacties

De Protestantse Kerk Amsterdam houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen. 

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. Geld geven kan via ‘Mijn PKA’ (leden) of hier (niet-leden).

De Protestantse Kerk Amsterdam maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas, want sommige kerkelijke gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het meestal niet, maar wel aan menskracht of geld. De Solidariteitskas is er voor gemeenten die een noodzakelijke grote uitgaven niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds en kunnen er een beroep op doen.

Daarnaast zijn er vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeenten te boven gaan. Ook daarvoor is de Solidariteitskas. Voor het koopvaardijpastoraat en het dovenpastoraat bijvoorbeeld. Meer informatie vindt u hier. Doneren aan de solidariteitskas kan hier

In het jaar dat achter ons ligt hebben de achttien wijkkerken in de stad veel kunnen doen. Tegelijkertijd zijn er voortdurend vernieuwende ideeën en projecten die op uitvoering wachten, ook in uw wijk. Die vernieuwing is hard nodig om als kerk een waardevolle rol te blijven spelen in de samenleving. 

De Eindejaarsactie heeft een eigen rekening nummer, NL37 RABO 0373 7414 56 t.n.v. Protestantse Gemeente o.v.v. Eindejaarsactie en bij voorkeur uw adres. NB Dit is een ander rekeningnummer dan het algemene nummer voor giften en kerkelijke bijdragen.