Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam – dat is de missie van de Protestantse Kerk Amsterdam. En dat betekent: vanuit het Evangelie omkijken naar elkaar en naar de naaste en, samen met de Diaconie, helpen waar geen helper is. Verspreid over de hele stad zetten honderden vrijwilligers in meer dan dertig wijkkerken en pioniersplekken zich in voor dat doel.
Vind je dit werk zinvol en belangrijk? Steun het dan met een donatie. Iedere gift, groot en klein, is zeer welkom en helpt mee.

Hier kun je een donatie doen. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

Steeds de laatste donderdag van de maand, tenzij dat een feestdag of voor de 25e is.

Ik geef door bevestiging van dit formulier toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.
Als ik het niet eens bent met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken door hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met mijn bank. Ik vraag mijn bank naar de voorwaarden.
De incasso’s vinden in 2018 plaats op de hierboven opgegeven data, steeds de laatste donderdag van de maand tenzij die op een feestdag of voor de 25e valt. De data verder in 2019 worden met Kerkbalans 2019 bekend gemaakt.

Privacy en verzenden

De verzendknop verschijnt zodra je akkoord gaat met de privacyvoorwaarden

Sluit Menu