Uitvaart

Als een geliefde is overleden wil je goed afscheid kunnen nemen. Een afscheid dat past bij de overledene en diegenen die afscheid moeten nemen. Onze predikanten kunnen jou als nabestaande bij staan. Met jarenlange ervaring kunnen ze je helpen een waardig afscheid te realiseren met ruimte voor eigen inbreng.

Betrokken bij de Protestantse Kerk

Indien de overledene verbonden was aan een van onze kerken kun je contact opnemen met de betreffende kerk om het overlijden door te geven en desgewenst te spreken over de uitvaart. Daarnaast kun je contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer (Minke Feenstra, 020 53 53 700) waar alle kerkelijk leden geregistreerd zijn.

Niet betrokken bij de Protestantse Kerk

Wanneer de overledene niet betrokken was bij een van onze kerkelijke gemeentes kan de uitvaart ook onder leiding van een dominee plaatsvinden. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer (Minke Feenstra, 020 53 53 700). Zij kan je in contact brengen met een predikant om de uitvaart de leiden. Ook wanneer je twijfelt of een uitvaart vanuit de kerk de juiste beslissing is, kun je contact opnemen voor advies. 

Naast een kerkelijke uitvaart, is het ook mogelijk om een van onze kerken te huren als locatie voor de uitvaart. Er is dan geen predikant bij betrokken en je kunt de ceremonie inrichten zoals jij/de overledene dat voor ogen hebt. Hier vind je een overzicht van onze kerken en contactgegevens.