Dopen is een bijzondere gebeurtenis. Door middel van de doop geef je aan dat je jezelf (volwassendoop) of je kind (kinderdoop) deel wilt laten uitmaken van de christelijke gemeenschap. Daarnaast kan de doop een teken van dankbaarheid zijn voor de geboorte van een kind, een teken van belofte om je kind op te voeden volgens de christelijke geloofstraditie en/of als teken van Gods trouw aan de mensen. 

Hoe werkt het dopen?

Een doopdienst vindt in de Protestantse Kerk over het algemeen plaats op zondagmorgen tijdens de kerkdienst. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar deel uitmaakt van de gemeenschap van mensen die geloven in God en Jezus. Vaak is er ook de mogelijkheid in de nacht voor Pasen te laten dopen. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling. Omdat de doop een heilige handeling is mag alleen de predikant van de kerk dopen.

Om jezelf of je kind te laten dopen kun je direct contact opnemen met één van onze predikanten. Weet je niet welke kerk bij je past? Mail dan naar info@protestantsamsterdam.nl voor hulp en advies. 

DSC03023

Betekenis van het dopen

Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Als mens kun je opbloeien, maar ook kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat,  God is er voor je. Soms wordt er zalf op het voorhoofd van de dopeling aangebracht als teken van Gods nabijheid en inspiratie of zout op de tong, dat nooit zijn kracht verliest. Dooprituelen kunnen per kerk verschillen.

Lidmaatschap bij de kerk

Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van jullie twee lid zijn of worden van de kerk. Het kan ook zijn dat slechts één van jullie twee jullie kind wil laten dopen. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.

Om jezelf te laten dopen hoef je niet betrokken te zijn bij een van onze kerken. Na afloop wordt je wel ingeschreven als (doop)lid van de kerk.

Kinderdoop en volwassendoop

Veel mensen zijn met vragen rond geloof en zingeving bezig. Sommigen kiezen ervoor om zich te verbinden met een kerk en laten zich als volwassene dopen. De Protestantse Kerk kent zowel de kinder- als de volwassenendoop. Andere kerken, zoals de Doopsgezinde Kerk, de Baptisten en Pinksterkerken, dopen alleen volwassenen. Veel kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.