Protestantse Kerk Amsterdam,
een kerk met lef en liefde voor de stad

Beleidskader 2018-2022
Versie 31-05-18

‘Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar’. (Kolossenzen 3: 15)

  • klik hier om het beleidskader te downloaden

 

Sluit Menu