Beleidskader PKA: Hoe staan we ervoor?

Als Protestantse Kerk Amsterdam hebben we in het beleidskader ‘Vijf broden, twee vissen’ beschreven waar we gezamenlijk als kerkplekken deze jaren voor willen staan. Zaken waarvan we concludeerden dat inzet en richting nodig is en waar we gezamenlijk ook aan de slag kunnen om kerk te kunnen blijven in Amsterdam. Dit bestaat dus naast de eigen kerkplekplannen, wijze van vieren en kerk-zijn. De zes thema’s die we kozen zijn: Bezieling, Zichtbaar, Inclusief-voor alle generaties, Licht, Ondernemend en Duurzaam. Ze komen deze jaren terug op de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters. Diverse werktafels met mensen uit alle kerkplekken zijn ermee aan de slag en de thema’s zijn richtinggevend voor werk van het Kerkelijk Bureau. Nieuwsgierig wat daar tot nu toe in is gedaan?

Werktafels

Publieke theologie

Geloofspraktijken

Inclusief

Alle generaties

Ondernemend

Duurzaamheid

Overige thema's

Lees een update over de thema’s Bezieling, Zichtbaar en Licht.

Bezieling/Zichtbaar/Licht

Introductie beleidskader

“Vijf broden en twee vissen om zo veel mensen te eten te geven? Dat lukt nooit!” In de Bijbel staat het verhaal dat we kennen onder de titel: De wonderbaarlijke spijziging. Als Andreas, een leerling van Jezus, een enorme groep hongerige mensen voor zich ziet en dan naar de voorraad kijkt, is dat zijn conclusie. Jezus dankt echter voor het kleine beetje brood en vis dat er wel is, deelt het en dan… blijkt er meer dan voldoende te zijn voor iedereen. Het is één van de vele Bijbelse verhalen waarin een reële schaarste verandert in een wonderlijke overvloed. Gelovend vanuit die verhalen gaan we als Protestantse Kerk Amsterdam de toekomst hoopvol en met vertrouwen tegemoet.

Beleidskader 2023-2027

In 2022 is het beleidskader ‘Vijf broden, twee vissen’ opgesteld en vastgesteld voor de jaren 2023-2027. In het beleidskader staat de koers uitgeschreven van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ook komende jaren willen we één mozaïek van kerkplekken zijn: elk onderdeel is uniek en samen maken we iets zichtbaar van Gods liefde.

Tussen 2023-2027  focussen we ons op zes thema’s: bezieling, zichtbaarheid, inclusiviteit en voor alle generaties, lichtere kerk, ondernemerschap, en duurzaamheid. 

Benieuwd naar alle plannen? Download hieronder het beleidskader of de samenvatting. 

Beleidskader in beeld

Vijf leden van de projectgroep ‘Beleidskader 2023-2027’ nemen je in deze video mee in het beleidskader van de Protestantse Kerk Amsterdam. Wat is het beleidskader? Wat vinden ze inspirerend? En wat verwachten de projectleden van het beleidskader? 

Zelf reageren? Mail naar info@protestantsamsterdam.nl

Waar leeft de kerk voor?

Gedicht van Margriet Gosker

Waar leeft de kerk voor?
Niet voor zichzelf leeft de kerk,
Niet voor haar eigen bestwil,
Maar met het oog op de wereld
Zijn we als mensen van God,
Als spoorzoekers van Jezus,
Als dragers van de Geest,
Geroepen tot getuigenis en dienst,
Tot het doen van gerechtigheid
En barmhartigheid.

Om te lezen uit de Schriften,
Als hoorders van het Woord
Die met recht de daad
Bij het Woord voegen
Om het blijde nieuw te verkondigen
Van Jezus Messias,
Het Leven van de wereld.

Om verlorenen te zoeken,
Om afgedwaalden thuis te brengen
Om verbrokenen te helen,
Om gewonden te verbinden,
Om zieken te versterken,
Om gebogenen op te richten,
Om het geschapene te hoeden,
Om de vrede te bewaren,
Om het kwaad te keren,
Om de Schepper te eren,
Want wij zijn Uw mensen,
En Gij zijt onze God.

Tochtgenoten zijn wij allen,
Tijdgenoten van elkaar,
Lotgenoten in de wereld,
Pelgrims in een lange stoet,
Op weg naar het licht,
Bondgenoten rond de Schriften,
Vontgenoten door één doop,
Disgenoten aan één tafel,
Deelgenoten aan het heil,
Geestgenoten van Gods toekomst.

Niet voor zichzelf leeft de kerk,
Maar tot het heil van de wereld,
Zien we als mensen van God,
Als spoorzoekers van Jezus,
Als dragers van de Geest,
Telkens opnieuw
Tekenen van het Koninkrijk
Die worden opgericht onder Gods handen.

Niet een gemeenschap
Van gelijkgezinden
Of gelijkgestemden
Maar mensen
Bezield door de
Kracht van de Geest.

Een lange stoet
Van mensen
De eeuwen door,

Mensen op weg
Die Hem willen volgen,
Zijn spoor.

Waar loop jij
In die stoet,
Waar loop ik,
In die stoet?

Gisteren in het centrum,
Met brandend hart,
Morgen misschien in de marge,
Teleurgesteld?

Vandaag misschien voorop,
Morgen aan de zijlijn,
Overmorgen in de achterhoede, buitenspel?
Maar de stoet gaat door
Samen op weg
Volhardend, hoopvol,
Voorop het Lam,
Op weg naar het Rijk,
De schone stad van vrede,
Vreugde en gerechtigheid.