Bijzondere viering

Het hoge woord: Madeleijn van den Nieuwenhuizen

In de dienst van zondag 20 augustus houdt de invloedrijke publicist en wetenschapper Madeleijn van den Nieuwenhuizen de preek in de Oudekerkgemeente, onder het motto Het Hoge Woord. Zij gaat daarbij in op de evangelielezing, Matteüs 15:21−28. Zij zegt daarover:

Mijn preek zal met name gaan over de interactie tussen Jezus en de Kananese vrouw. Het ongemak dat ik voel bij haar smeken om ‘kruimels’, haar nederigheid, Jezus’ aanvankelijk harde houding en uiteindelijke beloning en acceptatie.

Ik verbind het aan mijn onderzoek naar huwelijksrecht en de (gerechtelijke en culturele) positie van vrouwen in Nederland, in het bijzonder in de twintigste eeuw. Ik onderzoek hoe een onwankelbaar geloof schoonheid en kracht bevat, maar ook risico’s met zich meebrengt.

Zoals ik altijd probeer in mijn werk, beschouw ik de preek als een dialoog tussen mijzelf en de ander − dat wil zeggen: de gelovige, de tekst, de religieuze overgave die ik zelf niet ken − meer dan een monoloog waarin ik zeg hoe het zit, want daar zijn er al genoeg van in de wereld.

De collecte van de dienst is bedoeld voor het Harriet Tubman Huis, waar kwetsbare vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning opgevangen worden.

Ingang Oudekerksplein 23, toegang vrij, kinderkringen 0−12 jr.


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Doelgroep: Jongvolwassenen, Volwassenen
  • Locatie: Oude Kerk

Meer informatie

Madeleijn van den Nieuwenhuizen (1991) is rechtshistoricus en mediacriticus. Ze werkt als Fulbright promovendus aan de City University of New York als onderzoeker in de rechtsgeschiedenis. Het betreft een grootschalig ‘oral history’ onderzoek naar emancipatie en huwelijksrecht in de twintigste eeuw, waarvoor ze met meer dan driehonderd 80-plussers sprak over hun leven als vrouw.
Zij beheert sinds 2016 het Instagramaccount Zeikschrift (84K), waarop ze misstanden in de Nederlandse media aan de kaak stelt, zoals desinformatie en genderstereotypering. Ook schrijft zij onder meer voor NRCen De Volkskrant en is regelmatig te gast op radio en tv. Opzij riep haar uit tot een van de tien meest invloedrijke mediavrouwen. Het Ministerie van OCW nomineerde haar voor de Joke Smit Aanmoedigingsprijs voor haar publicaties over feminisme en emancipatie.
Vorig jaar verscheen haar boek Leven en laten leven: een gedachtewisseling over abortus en zelfbeschikking. Ze reflecteert daarin op de afschaffing van de legale abortus in de Verenigde Staten, en analyseert het discours over abortusrecht in Nederland.

Foto: Tatjana Almuli