Bijzondere viering

Het Hoge Woord met Ghislaine Gillessen

Op zondag 19 november aanstaande is Ghislaine Gillessen gast-preker in onze kerkdienst. Gillessen was de eerste accountant die door de Nederlandse overheid werd aangesteld om de naleving en uitvoering van internationale handelsverdragen te controleren en Nederland te adviseren over verschillende bilaterale en multilaterale handelsverdragen.

De titel van de gast-preek van Gillessen is De menselijke maat. De menselijke maat is je verplaatsen in een ander, vooral als er sprake is van een kwetsbare persoonlijke situatie of ingrijpende levensgebeurtenissen. De samenleving verandert en daarmee wordt het belang van een handvat moreel kompas en maatwerkoplossingen steeds groter. Zij heeft zich onder andere laten inspireren door de teksten van Ezechiël en Mattheüs, waarin bijvoorbeeld Jezus wordt geciteerd over waar het in de kern om gaat: ‘En dat is niet de rituele dienst en het is niet het op de letter naleven van de Wet van Mozes op het oog hebben. Het gaat om de dienst van de geringste van mijn broeders en zusters’, aldus Gillessen.


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Doelgroep: Volwassenen
  • Locatie: Oude Kerk

Meer informatie

Deze gast-preek is onderdeel van Het Hoge Woord, een serie diensten waarin we voor de preek telkens een gast uitnodigen veelal afkomstig uit de wereld van politiek, cultuur, overheid of kunst. De dienst in de Oude Kerk op zondag 19 november start om 11.00 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop is er koffie en de mogelijkheid om met Ghislaine Gillesessen na te praten.