Allerzielen

  • Berichtcategorie:Nieuws

In de katholieke traditie is het gebruikelijk om begin november overledenen te gedenken. Op Allerheiligen (1 november) worden overleden heiligen herdacht, op Allerzielen (2 november) wordt gebeden voor de zielen van alle overledenen.

In de protestantse kerken wordt deze traditie steeds meer overgenomen. Ook in Amsterdam zijn er plekken waar je kunt stilstaan bij dierbaren die je in het afgelopen jaar zijn ontvallen en als je dat wilt kun je een kaarsje branden.

Op maandag 1 november is de Muiderkerk (Oost) open voor wie iemand wil gedenken die in het afgelopen jaar gestorven is. Er is een korte plechtigheid om 17:15 uur, met een overdenking en een gebed. Verder is er tot 18:00 uur rustige gitaarmuziek en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

De Jeruzalemkerk (Baarsjes) is open op maandag 1 november van 15.00 – 20.00 uur. Je kunt gewoon even binnenlopen en als je wilt een kaarsje aansteken, een naam opschrijven of een gebed achterlaten. Een kwartier voor sluiting is er een kort moment van gebed.

Op dinsdag 2 november wordt er bij De Binnenwaai (IJburg) stilgestaan bij Allerzielen. De kerk is open vanaf 19.30. Om 20.00 uur is er een gedenkmoment met Pieter Stroop van Renen (Stadsdichter IJburg), Fralalai (Italiaans-Amsterdamse singer-songwriter) en Marjolein Hekman, voorganger bij De Binnenwaai. Kijk hier voor meer informatie.

De Thomas (Zuid) opent op dinsdag 2 november 2021 haar deuren voor iedereen die een lichtje wil ontbranden en de namen wil laten klinken van hen die worden gemist. Je bent van harte welkom om binnen te lopen en stil te staan bij iedereen die jij meedraagt in je hart. De deuren zijn open van 19.00 uur tot 21.00 uur. Kijk hier voor meer informatie.

De Nieuwendammerkerk (Noord) is op 2 november van 19.00 – 20.30 open. De begraafplaats om de kerk wordt verlicht. In de kerk is gelegenheid om stil te zitten, te luisteren naar liederen uit Taizé, een kaarsje te branden, of iets op te schrijven. Er zijn troostkaartjes om mee te nemen.

Op dinsdagavond 2 november ben je welkom in de buurtkapel bij buurtkerk Hebron (Spaarndammerbuurt) voor stilte, reflectie of het branden van een kaarsje.

Zondag 7 november om 15.00 uur worden in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein) de vluchtelingen herdacht die in het afgelopen jaar zijn omgekomen aan de grenzen van Europa. 

Mocht er op meer plekken aandacht worden besteed aan Allerzielen, dan zullen we dat aan deze pagina toevoegen. Doorgeven kan via communicatie@protestantsamsterdam.nl 

Je kunt hier ook online een kaarsje aansteken.