Aswoensdag
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:17/02/2021
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Vandaag heet in de kerkelijke agenda ‘Aswoensdag’. Daarmee begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen. De zondagen worden in die veertig dagen niet meegerekend. In de katholieke traditie is het gebruikelijk om op die dag een viering te houden, waarin de priester de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd veegt. Ook in de protestantse kerken gebeurt dit steeds vaker. Hieronder zie je welke protestantse kerken in Amsterdam vandaag een (online) viering hebben.

Het askruisje heeft een rijke symboliek. Jessa van der Vaart, predikant van de Oude Kerk, legt het zo uit: ‘As is stof en zo is het teken van de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van ons bestaan. “Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” (De Bijbel, Genesis 3 vers 19) Als wij ons met as laten bekruisen, dan erkennen we die kwetsbaarheid. We erkennen ons onvermogen en de misstappen die we kunnen maken. Maar het zegt ons tegelijk ook dat we daarin niet vast hoeven blijven te zitten, want Gods stem roept ons steeds weer tot inkeer en het maken van een nieuw begin.”

Dit jaar is het niet mogelijk om in de kerk een askruisje te ontvangen, maar je kunt het ook thuis bij jezelf of elkaar doen. In de nieuwsbrief van de Jeruzalemkerk wordt uitgelegd hoe je as kunt maken: ‘Traditiegetrouw wordt de as gemaakt van de palmtakjes die het jaar ervoor zijn uitgedeeld tijdens Palmpasen, maar dat hoeft niet. Je kunt ook een stuk of acht lucifers nemen die je helemaal laat verbranden. Vervolgens maak je de verkoolde resten heel fijn tot je fijn poeder overhoudt. Dat poeder vermeng je met een paar druppels olijfolie (o.i.d.) en de as is klaar voor gebruik.’

Klik op onderstaande links om een viering bij te wonen:

Nassaukerk (Taizéviering) 19.00 uur
Jeruzalemkerk 19.30 uur
Bethelkerk 19.30 uur