De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat! De Diaconie ondersteunt en initieert initiatieven en projecten in de stad. Gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten, vluchtelingen en mensen op of onder het bestaansminimum. De diaconie heeft projecten opgezet in stadswijken, gericht op de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen. Belangrijk is ook het diaconale werk van de wijkkerken.

Adres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam. Tel: 06-30108478 (algemeen nummer). Email: info@diaconie.org
Meer informatie op www.diaconie.org