Duiken in de leefwereld van jongeren

Het kerkelijk bureau organiseert meerdere keren per jaar netwerkbijeenkomsten over verschillende onderwerpen – met uitnodiging aan alle kerkplekken – om zo kennis uit te wisselen en van elkaar te leren, bijvoorbeeld over de thema’s jeugd en alle generaties. Afgelopen maandag sprak Tabitha van Krimpen in de Gelagkamer van de Corvershof over haar boek ‘Bottom-up Kerk’. Wat ontdek je als je de leefwereld van de jeugd als startpunt neemt? En wat voor spiegel kunnen jongeren de kerk voorhouden?

Bottom-up
Het belangrijkste idee van Tabitha is dat we de kerk niet top-down moeten bekijken, maar bottom-up. In een top-down kerk worden beslissingen genomen door structuren en regels, waardoor jongeren weinig vrijheid hebben voor hun eigen inbreng, initiatieven en nieuwe activiteiten. In een Bottom-up Kerk draait het om de autonomie van mensen: zij kunnen zelf taken oppakken op basis van hun eigen interesses, waardoor ze zich betrokken voelen bij de kerk omdat ze serieus genomen worden. Met andere woorden, in plaats van te bedenken wat de kerk kan doen om jongeren te betrekken bij bestaande activiteiten, moeten we luisteren naar wat jongeren zelf willen.

Luisteren naar de jongeren die je al kent
Daarnaast is het belangrijk om te luisteren naar de jongeren die je al kent. Mogelijk dat je later een stap kunt zetten door te luisteren naar wat jongeren van buiten de kerk eigenlijk willen. Daarnaast heeft Tabitha ons laten zien wat er in cultuuruitingen te vinden is over de belevingswereld van jongeren. Een voorbeeld hiervan is de populariteit van de film Barbie, waarin veel levensvragen aan bod komen die relevant zijn voor jongeren. Meer voorbeelden zijn te vinden in de serie Tabitha on Tour: voor Volzin heeft zij meerdere artikelen geschreven waar zij duikt in de leefwereld van jongeren. 

Om mee te nemen
Tabitha heeft ons uitgedaagd met de vraag: wat vinden jongeren eigenlijk belangrijk? Hoe kunnen wij als kerk aanwezig zijn waar jongeren zijn? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de invulling van kerkdiensten, voor ons geloof en onze rol als gemeenschap, professionals of ambtsdragers?

Deze vragen hebben ons even stil doen staan, en daar zijn we nog lang niet klaar mee.

Het thema alle generaties is een van de thema’s uit het beleidskader 2023-2027. Zo willen we dat voor de kinderen/jongeren die in onze vierplekken komen, de kerk een veilige, actuele en relevante plek is. Daarom organiseren we verschillende events en bijeenkomsten per jaar voor inspiratie, ontmoeting en geloofsinwijding.

Meer informatie: https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader/