Duurzaamheid en bewustwording

We spraken met afgevaardigden van de werktafel Duurzaamheid – Bewustwording, bestaande uit zeven mensen van vijf verschillende kerkplekken: “Het afgelopen najaar hebben wij twee keer overlegd. Het is leuk en inspirerend om van anderen te horen hoe je duurzaam kunt leven. Heb je wel eens geprobeerd om met maximaal 1 liter water eten te koken? Eén van ons doet dat al jaren.

Duurzaamheidsdenken
De PKA wil een Groene Kerk worden. Daarom gaan we het ‘duurzaamheidsdenken’ binnen de kerk zo veel mogelijk stimuleren. De komende maanden kijken we eerst naar de kerkplekken die iemand hebben afgevaardigd naar de werktafel. We stellen daarbij een aantal vragen: Welke keuzes zijn er gemaakt, hoe wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid? Komt duurzaamheid regelmatig aan de orde in kerkdiensten, gespreksgroepen, vergaderingen of in acties? Speelt duurzaamheid een rol in de manier van aankopen of het omgaan met afval? Zijn de (gemeente)maaltijden duurzaam bereid?

Groene-kerk-zijn
Groene-Kerk-zijn betekent dat je elk jaar probeert een nieuwe stap in duurzaamheid te zetten. De vraag is nu welke stappen binnen onze kerkplekken gezet kunnen worden. En hoe we ervoor zorgen dat het bewustzijn rond het thema duurzaamheid zich in de hele kerkelijke organisatie verspreidt en dat mensen, al of niet in kerkelijk verband, bewuster groen gaan leven.

Inspiratie
Van verschillende kanten krijgen wij nieuwe ideeën en informatie over hoe duurzaam te  denken, doen en geloven. We zoeken naar manieren om dat door te geven. Eén van die manieren is de cursus ‘Groen geloven in Mokum. Eco-theologie in de Amsterdamse context. De cursus wordt in april in de Muiderkerk gegeven.”

Werktafel Duurzaamheid-Bewustwording.
Heb je vragen, wil je meer weten of wil je vanuit jouw kerkplek van de PKA aansluiten bij deze werktafel? Neem contact op met facilitator Janneke Wolters via janneke.wolters@protestantsamsterdam.nl.

Het thema duurzaamheid is een van de thema’s uit het beleidskader 2023-2027. Rondom alle thema’s zijn werktafels gevormd, waar kerkplekken aan deelnemen, om het thema verder uit te werken. Meer informatie: https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader/