Fondsenwerving in de kerk

In Nederland zijn er allerlei fondsen die aangeschreven kunnen worden voor mooie projecten binnen de kerk. Op die manier is het mogelijk om extra financiering te ontvangen voor een (nieuw) project. 

Henri Nouwen beschrijft fondsenwerving in zijn boekje ‘De spiritualiteit van fondsenwerving’ als ‘mensen de kans geven om dat wat ze hebben te investeren in het werk van God’. Laat je uitgangspunt zijn als het gaat om een fondsaanvraag. Vanuit het kerkelijk bureau kan worden meegedacht bij een fondsaanvraag. Houd er wel rekening mee dat een fondsaanvraag al gauw een jaar in beslag gaan nemen. 

Hieronder vind je enkele praktische downloads om je alvast op weg te helpen. 

Tips voor een projectplan

Een goed plan voor de aanvraag

Planopzet financieringsaanvraag

Een handig format om fondsen te benaderen.

Verbinding aan je pioniersplek

Fondsenwerving als middel voor verbinding.