Doe de gemeentescan, krijg inzicht in je jeugdwerk!
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:04/03/2021
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

De gemeentescan van de Protestantse Kerk Amsterdam geeft inzicht in het jeugdwerk in je kerk. Het is een mooie manier om te reflecteren op de manier waarop de jeugd een plek krijgt in de kerk. Juist nu er veel niet kan en er wellicht ruimte ontstaat, is het een goede tijd om hiermee aan de slag te gaan.

Femke Schuddebeurs (43), is getrouwd, moeder van drie tieners en werkt als docent biologie op de CSB in Amsterdam. Jarenlang zette zij zich als betrokken vrijwilliger in voor de jeugd in de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West. Sinds november 2019 is zij daar jeugdouderling. Op dit moment bezint zij zich samen met vrijwilligers op het jeugdwerk in de kerk

‘De kerk is rijk aan vrijwilligers die zich inzetten voor onder andere de crèche, de kindernevendienst en de tienerclub. De vrijwilligers zijn enthousiast en voelen zich verantwoordelijk. Mijn rol als jeugdouderling is dat ik richting geef, me als klankbord opstel en regelmatig actief mee doe in de uitvoering. De kerk moet een plek zijn waar kinderen en tieners zich gezien, gehoord, geliefd en gekend voelen. Als jeugdouderling ben ik op zoek naar manieren waarop we ons jeugdwerk meer ‘jeu’ kunnen geven. Afgelopen jaar werd ons door Koos van Beelen vanuit de PKA de ‘gemeentescan’  aangereikt.

De gemeentescan is een enquête die inzicht geeft in de staat van het jeugdwerk in je kerk. Een groep betrokkenen vult hem in en reflecteert op de verschillende manieren waarop de jeugd een plek krijgt in de kerk. Het resultaat is een rapport dat dient als nulmeting en een instrument voor discussie. Je krijgt dus inzicht in de dingen die al heel goed gaan en in die dingen waar je als kerk nog stappen in kunt zetten.

De kerk moet een plek zijn waar kinderen en tieners zich gezien, gehoord, geliefd en gekend voelen

Volgens het rapport kunnen wij in onze gemeente de communicatie naar buiten toe verbeteren. We willen meer in gaan zetten op Social Media en onze website beter op de kaart zetten. Ook staat het relationele aspect van jeugdwerk weer wat meer op ons netvlies.

Het mooie aan de gemeentescan is dat het een deur opent naar gesprek tussen mensen die misschien allemaal iets op een andere manier willen. We hebben er in ieder geval een heleboel goede actiepunten aan over gehouden, zoals het organiseren van een cursus geloofsopvoeding voor ouders en het organiseren van verbindende activiteiten tussen jong-en-oud. Ik zou het iedere kerk aanbevelen om de gemeentescan uit te voeren.

Wat ook erg leuk is, is dat ik Koos van Beelen goed heb leren kennen. Hij is erg enthousiast en betrokken. Hij kan goed spiegelen en meedenken over het jeugdwerk in de kerk en ik ervaar dat ik me gezien en bevestigd voel door de manier waarop hij ons in dit traject begeleidt.

Ik zou het iedere kerk aanbevelen om de gemeentescan uit te voeren.

Ik ben nieuwsgierig naar de toekomst van de kerk. Het is mooi dat er allerlei nieuwe initiatieven en vormen van kerk-zijn ontstaan in de stad. Maar ik zou willen waken voor kerk-zijn met alleen gelijkgestemden. Ik hou vooral van de veelkleurigheid van een kerkgemeenschap, met mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Het is van belang dat jong en oud zich op zijn eigen niveau aangesproken kan voelen door het evangelie, maar ik denk dat we moeten oppassen voor ‘bubbels’. De kerk is een plek waar we ons allemaal thuis mogen voelen en mogen ervaren dat we allemaal Kind van God zijn.’

Wil je meer weten over de gemeentescan? Stuur dan vrijblijvend een mail naar jeugd@protestantsamsterdam.nl