‘Heb aandacht voor de dingen die je doet’

Zomaar tijdens een hardlooprondje in het Vondelpark valt mijn oog erop. Een oude telefoon, vastgemaakt aan een paal, met de naam God erop geschreven. Ik stop even, pak de hoorn op maar hoor niets. Welke creatieve Amsterdamse kunstenaar zou achter dit initiatief zitten? Ik ren verder en mijmer over hoe zo’n Godtelefoon kansen zou kunnen bieden voor onze kerk. Als Amsterdammers met God willen bellen, kunnen ze dan bij ons terecht?

Ter hoogte van ’t Blauwe Theehuis denk ik aan iemand die mij jaren geleden eens wees op de gave van opmerkzaamheid. Hij bedoelde daarmee de kunst om te observeren en aandachtig te zijn voor wat er gebeurt en waarin God of het goddelijke te zien is. Tegelijk bedenk ik me dat die gave ook wel erg lijkt op de opdracht van monnik Benedictus in zijn kloosterregel: heb aandacht voor de dingen die je doet.

Bij de uitgang Nassaukade, denk ik aan het prachtige verhaal van de Oudtestamentische koning Salomo. In het boek Koningen lezen we dat hij een droom krijgt wanneer hij bezig is de tempel te bouwen. God vraagt dan aan hem: ‘Vraag wat je wilt, ik zal het je geven.’ Salomo vraagt geen grote rijkdom of macht, maar wijsheid en ook om een ‘opmerkzame geest’.

Bezweet van het rennen, uitgeput van de inspanning maar voldaan kom ik thuis aan de Baarsjesweg. Via de Godtelefoon, kansen voor de kerk, een oude bekende, Benedictus en Salomo ben ik weer terug. Ik bid stilletjes: geef me een opmerkzaam hart voor de kerk.

Voor het komend seizoen wens ik, mede namens Hendrik-Jan, ieder van ons een opmerkzaam hart. Opmerkzaam voor kansen en mogelijkheden voor onze Protestantse Kerk Amsterdam, zodat we samen kunnen bouwen aan een evangelie met lef en liefde voor de stad.

O ja en die Godtelefoon: daar staat nu op de binnenkant: protestantsamsterdam.nl of bel 020 – 53 53 700.