Goede gaven – Actie Kerkbalans 2024

‘Heb God lief en je naaste als jezelf.’ Deze woorden uit Lucas 10:27 vormen de basis van ons gemeenschapsleven en van ons geloof. Ze herinneren ons eraan dat liefde voor God en liefde voor onze naaste de kern vormen van ons christelijke bestaan.

Het is ook de kern van onze aanwezigheid in de stad. Met inspiratie, vieringen, programma’s voor spirituele ontwikkeling en praktische hulp willen we van betekenis zijn voor duizenden Amsterdammers. Elke kerkplek doet dat op haar eigen wijze. Samen vormen we een mozaïek van kerkplekken en met elkaar geven we Gods liefde gestalte in de stad.

Laat onze kerken plekken blijven waar we kunnen bidden, dromen en zingen, waar we ons verdriet in Gods handen kunnen leggen en ons samen inzetten voor de stad en de maatschappij. Voor het voortbestaan van deze waardevolle plek hebben we uw hulp nodig. Onze kerkelijke gemeente kan niet zonder uw financiële bijdrage.

Doet u daarom ook dit jaar mee aan Actie Kerkbalans? De uitnodiging om bij te dragen aan uw eigen wijkkerk wordt deze week bezorgd of ga naar protestantsamsterdam.nl/doneren/ en maak uw bijdrage direct over.