Goede gaven – Update Actie Kerkbalans 2024

Hartelijk dank voor jouw steun aan je kerk! 

Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans willen we heel hartelijk bedanken. Dat er iets goed is misgegaan met de bezorging van de Kerkbalansbrieven is je waarschijnlijk niet ontgaan. Des te meer reden om iedereen bijzonder te bedanken voor hun gift. 

Jouw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans is van onschatbare waarde voor het voortbestaan van de Amsterdamse kerkplekken. Op dit moment is 76% van het door de kerkrentmeesters begrote bedrag toegezegd en dat is bemoedigend.  

Samen geven we Gods liefde gestalte in de stad. 

Mocht je nog vragen hebben over Actie Kerkbalans, neem gerust contact op met de administratie van het kerkelijk bureau via bijdragen@protestantsamsterdam.nl, 020 – 53 53 700. 

We gaan ervanuit dat je volgend jaar de informatie weer op de vertrouwde manier ontvangt, rechtstreeks via de brievenbus.