Guy Wijnen van De Kwekerij wint alumnusprijs van de Universiteit van Amsterdam

De alumniprijs is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Amsterdamse UniversiteitsVereniging voor UvA-alumni die via een aansprekend project een bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. De uitreiking vond plaats op zaterdag 6 november 2021 in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam.

Waarvoor zet De Kwekerij zich in?

Jongeren groeien nog steeds op met het idee dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. En daarmee ook voor je eigen ongeluk. Als iets niet lukt, dan is dat je eigen schuld. Het is dan ook niet gek dat steeds meer jongvolwassenen kampen met depressie en burn-out klachten. De druk om te presteren, een kamer te vinden en niet te veel schuld op te bouwen is groot. Daarbij vinden jongvolwassenen het moeilijk om te delen wat er misgaat. Er is in de huidige prestatiemaatschappij te weinig ruimte om onzekerheid, mislukkingen en twijfels te delen. Met De Kwekerij bieden we een open plek voor studenten en young professionals om op te laden, geïnspireerd te raken en om samen in actie te komen. We laten zien en ervaren hoe het ook anders kan. Een plek waar oprechte aandacht en vragen centraal staan. Waar je mag twijfelen en samen zoekt naar betekenisvolle antwoorden.

Hoe gaat De Kwekerij te werk?

Wat onze programma’s uniek maakt, is dat we altijd werken met mensen uit de doelgroep. Samen delen we iets uit persoonlijke ervaring en reflecteren aan de hand van verschillende wetenschappelijke, spirituele en religieuze bronnen. De ervaring leert dat mensen de veiligheid, openheid en rust in de programma’s zeer waarderen.

Missie

Volwassen worden doe je niet door zo snel mogelijk zo veel mogelijk rendement op te leveren. Volwassen worden doe je met tijd en aandacht. De Kwekerij biedt een tegenwicht aan de constante stroom aan informatie en agendeert thema’s die bijdragen aan een leven vol voldoening. Dat doen we in de vorm van inhoudelijke workshops en ontwikkeltrajecten. Zo bieden (speel)ruimte, zodat jonge mensen tot bloei kunnen komen. In plaats van mee te rennen in de ratrace en opgebrand achter te blijven.

Toekomst

Sinds 2015 creëren we plekken waar mensen op adem kunnen komen. Dat deden we eerst in de Rode Hoed, later in de Nieuwe Liefde, LAB111 en nu op onze eigen locatie aan de Hoftuin (achter de Hermitage) in Amsterdam. De afgelopen jaren hebben meer dan 1400 studenten en young professionals meegedaan aan onze programma’s. De komende jaren willen uitbreiden naar Den Haag, Utrecht en vanuit daar naar heel Nederland. Zodat het vanzelfsprekend wordt dat jongvolwassenen de ruimte krijgen om tot bloei te komen!

Meer informatie: https://www.kwekerijamsterdam.nl/