Hulp aan Oekraïners – wat kunnen wij doen?

Vanuit de wijken en ons netwerk krijgen we vragen over welke hulp geboden wordt aan Oekraïners in Amsterdam. Binnen de Veiligheidsregio’s wordt door de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en specifiek vanwege haar ervaring en expertise door de Protestantse Diaconie samengewerkt met verschillende maatschappelijke partners voor de opvang van vluchtelingen. In Amsterdam zijn dit: het Rode Kruis, HVO Querido, De Regenboog Groep en het Leger des Heils. Met een aantal van deze organisaties heeft de Diaconie nauw contact.

Mensen die arriveren in Amsterdam slapen hooguit een dag op een veldbed in het aanmeldcentrum in de RAI. Daarna krijgen zij een hotelkamer en via de gemeente Amsterdam ook leefgeld. Inmiddels zijn er verschillende opvanghotels in Amsterdam: het Savoy Hotel, A&O Hostel, het Wow Hotel, twee cruiseschepen langs het Java Eiland de Van Hogendorphal als achtervang.

In deze fase krijgen wij van het Rode Kruis het volgende advies:

  • Steun noodhulp in Oekraïne en aan de grenzen via giro 555 (waar Kerk in Actie participeert)
  • Meld je aan als vrijwilliger bij een van de hier boven genoemde organisaties. Of bij Vluchtelingenwerk: https://actie.vluchtelingenwerk.nl
  • Mocht je een kamer in huis of een vakantiewoning beschikbaar hebben, dan kun je contact zoeken met Take Care bnb, zij hebben jarenlange ervaring met bemiddeling tussen huishoudens en vluchtelingen: https://takecarebnb.org/

Specifieke oproep aan geestelijk verzorgers en predikanten

Vanuit de opvangorganisaties komt de oproep aan geestelijk verzorgers en predikanten om zich beschikbaar te stellen voor vluchtelingen in de opvang. Zwanine Siedenburg, geestelijk verzorger bij het Drugspastoraat zal samen met het Leger des Heils een informatiebijeenkomst organiseren.
Het idee is om een poule van werkers samen te stellen die op vaste momenten de opvanglocaties bezoekt.
Van harte welkom aanstaande maandag 28 maart van 17:00-19:00 in de Kas van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Herengracht 18. Voor een warme maaltijd wordt gezorgd.
Opgeven (i.v.m. catering) kan via Zwanine.Siedenburg@drugspastoraat.nl of 06-54254604

Informatie voor Oekraïners

Mocht je contact hebben met mensen uit Oekraïne die informatie nodig hebben dan kunnen ze hier terecht:

  1. Sinds afgelopen vrijdag is de website RefugeeHelp.com online. Hier staat heel veel informatie voor vluchtelingen en voor hulpaanbieders. Dit is de link naar de site RefugeeHelp. Hier kun je vluchtelingen naar doorverwijzen want de informatie is naast in het Nederlands ook beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch.
  2. Het Rode Kruis heeft een informatiehulplijn die vluchtelingen kunnen bellen: 070 – 44 55 888.
  3. Daarnaast is er de Rode Kruis WhatsApp Informatielijn. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.
  4. Er is ook een site help-ukraine.nl van de stichting Oekraïners in Nederland waar veel informatie in het Oekraïens staat: Біженцям – Інформаційна підтримка (help-ukraine.nl)

Ook zijn deze twee inhoudelijke support-sites in aanbouw: https://geloofsinburgering.nl/oekraine/ (met o.a. kinderwerk) en https://www.pastorsvooroekrainers.nl/ En heeft de landelijke Protestantse Kerk deze pagina met meer praktische informatie: https://protestantsekerk.nl/thema/oekraine/

Diaconale hulp op langere termijn

Binnen het Wereldhuis van de Diaconie ontvangen we vluchtelingen uit verschillende landen. Veel van hen hebben geen toegang tot opvang. Ook hebben we al mensen gezien die uit Oekraïne gevlucht zijn maar geen recht hebben op onderdak in Nederland omdat ze geen Oekraïens paspoort hebben. Wij blijven ons inzetten voor hen die geen rechten hebben.

Het Rode Kruis adviseert ons als kerken ‘nog even af te wachten’, nu er vanuit de hele stad zoveel hulp en bereidwilligheid is. Wanneer blijkt dat mensen langdurig zullen blijven en de aantallen toenemen zal de belangstelling en aandacht wegebben, is de ervaring van de verschillende hulporganisaties.

Samen met de Lutherse Diaconie zien we op de langere termijn, over 2-3 maanden, genoeg aanknopingspunten om als kerken en diaconale plekken onze deuren open te stellen voor ontmoeting, verbinding en maaltijden. Mocht je hiervoor een locatie of kerk beschikbaar willen stellen laat dit dan weten aan Hanneke van Bezooijen via info@diaconie.org

Nieuwe informatie

Via de website https://www.protestantsamsterdam.nl/oekraine/ zullen we de informatie de tijd die nodig zal blijken, regelmatig actualiseren. Vanuit overleg tussen de PKA, Diaconie, Raad van Kerken Amsterdam en de werkgemeenschap zal deze informatie actueel gehouden worden.

Meer opmerkingen/vragen?

De Diaconie heeft en neemt inhoudelijk de lead in het antwoorden op de vragen van kerken en het signaleren van wat vanuit de situatie in de stad nodig is. Mail daarvoor info@diaconie.org Heb je een specifiekere vraag voor de PKA mail dan info@protestantsamsterdam.nl

Als kerk van Amsterdam blijven we bidden voor Oekraïne, voor vrede en voor alle mensen op de vlucht.

Hartelijke groet,

namens PKA en Diaconie

Vincenza La Porta en Hanneke van Bezooijen