Talentprogramma voor kerkvernieuwers

Amsterdam is volop in ontwikkeling. De stad staat voor de opgave om zich zo goed mogelijk op te richten na de coronacrisis. Dat gaat niet vanzelf. Breed leeft het besef dat Amsterdam op allerlei terreinen iets als een ‘sociaal vaccin’ nodig heeft. Ondertussen staan er enorme projecten van woningbouw en infrastructuur op stapel en viert de stad in 2025 haar 750-jarig bestaan.

Ook de kerken van Amsterdam staan voor een grote ontwikkelingsopdracht. Er zijn grote kansen. De seculariteit neemt niet meer toe. In een multiculturele samenleving zullen spiritualiteit en religie blijven en mogelijk groeien. Hoe kunnen we vanuit de kerken bijdragen aan het gewenste ‘sociaal vaccin’? Waar en hoe willen we present zijn in de stad van de toekomst?

Er is grote behoefte aan vitale kerken en andere geloofsinitiatieven. En daarvoor zijn weer goed toegeruste leiders nodig. In de afgelopen vijftien jaar is er in Amsterdam op aanzienlijke schaal aan kerkplanting en -vernieuwing gedaan. Veel dingen waar we in 2005 alleen maar van konden dromen vinden we nu normaal. De komende vijftien jaar willen we weer zo’n stap zetten. Wat dromen we voor 2035? En hoe zorgen we ervoor dat we dit tegen die tijd normaal vinden? Sleutelfactoren zijn op maat aangeboden training, toegang tot goed materiaal en persoonlijke support. Daarom lanceren we het Amsterdam Incubator Programma: een uitdagend programma, up-to-date leeromgeving, prestatieafspraken voor organisatoren en deelnemers.

Module 1: een missionaire ontmoeting

4 bijeenkomsten:

  • De drie uitdagingen van het Westen
  • De zes basis elementen voor een missionaire ontmoeting (deel A)
  • De zes basis elementen voor een missionaire ontmoeting (deel B)
  • De vijf hoopvolle factoren

Elke module start met een intakegesprek waarin je je persoonlijke leervragen en -doelen formuleert. Daarnaast bevat elke module intervisiemomenten en individuele opdrachten. De module wordt afgesloten met een eindgesprek.

Data: 21 mei- 4 juni- 18 juni- 2 juli 2021
10:30 tot 13:15 uur inclusief lunch. Inloop vanaf 10:00 uur
Amsterdam – locatie volgt

AIP modules zijn zeer geschikt voor:
*stagiairs en student-trainees uit Amsterdamse kerkelijke netwerken
*mensen die recent gestart zijn met een project of missie in de stad, of die daarover nadenken
*pioniers, voorgangers of pastors die toe zijn aan een update van hun visie en/of spirit
*mensen die zich er op willen oriënteren om op een andere plek in Nederland een Incubator Programma te starten

Kosten
Per module hanteren we een tarief van 495 euro all-in. Daarvan betalen we kosten voor ontwikkeling, catering, materialen en locatie. Voor wie geen (betaalde) baan heeft en/of geen mogelijkheid om te declareren, is er een tarief van 195 euro. Na afloop verstrekken we een certificaat van deelname.

Meer informatie en opgeven:
kim.vanwillegen@protestantsamsterdam.nl
Opgeven tot uiterlijk 18 april 2021

De praktische uitvoering van het AIP ligt bij een taskforce bestaande uit Kim van Willegen (procesmanager), Martin de Jong (werving en selectie), Anka Schelhaas (leeromgeving) en Tim Vreugdenhil (theologie).