Jaarrekening & begroting

Gezond financieel beleid is een voorwaarde voor het uitvoeren van het kerk-zijn en het realiseren van de ambities uit het Beleidskader. De jaarrekening geeft inzicht in de gang van zaken en de sturingsmogelijkheden om de gestelde doelen te bereiken. Klik op de buttons hieronder voor de jaarrekeningen van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Jaarrekening PKA

Jaarrekening Diaconie

Begroting 2024 PKA

Begroting 2024 Diaconie