Begroting 2020 – Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad met een ambitieus programma en veel activiteiten.  Voor al deze activiteiten is een goede financiële basis én goed financieel beheer een vereiste. In het beleidskader 2018-2022 is dan ook opgenomen dat voor de wijken gezamenlijk een sluitende begroting uitgangspunt is.

Begroting 2020 PKA

Begroting 2020 – Protestantse Diaconie Amsterdam

In onze projecten, op het terrein van Amstelhoven, in het opbouwwerk in de diverse stadsdelen, in onze samenwerkingen met verschillende maatschappelijke partners, willen we werken aan maatschappelijke verandering, zoeken we naar nieuwe manieren waardoor mensen elkaar beter kunnen verstaan en helpen, proberen we systemen van onderdrukking van mensen tegen te gaan, en willen we mensen om ons heen als ‘naasten’ zien en te denken in termen van ‘omarming’ in plaats van uitsluiting. Dat is wat we proberen en waarvoor we ook onze financiële middelen inzetten. Ook in 2020.
Kijk hieronder voor de begroting 2020 van de Protestantse Diaconie Amsterdam