Jaarverslag 2017 – Protestants Kerk Amsterdam

Hoe ziet de toekomst van onze kerk eruit? In de beweging die de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) heeft ingezet met Koers – het verandertraject waarin de kerken en pioniersplekken toewerken naar een toekomstbestendige kerk – is die vraag van groot belang. In het verlengde daarvan is een werkgroep aan de slag gegaan met een nieuw beleidskader voor de jaren 2018 tot 2022. Daarbij is met de ogen van de stad gekeken naar de rol van de kerk: wat zijn de trends die in de stedelijke context spelen en hoe kunnen wij daar als kerk op inspelen?

Klik hier om de jaarrekening te downloaden.

Sluit Menu