Bestuursverslag 2017 – Protestants Kerk Amsterdam

Hoe ziet de toekomst van onze kerk eruit? In de beweging die de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) heeft ingezet met Koers – het verandertraject waarin de kerken en pioniersplekken toewerken naar een toekomstbestendige kerk – is die vraag van groot belang. In het verlengde daarvan is een werkgroep aan de slag gegaan met een nieuw beleidskader voor de jaren 2018 tot 2022. Daarbij is met de ogen van de stad gekeken naar de rol van de kerk: wat zijn de trends die in de stedelijke context spelen en hoe kunnen wij daar als kerk op inspelen?

Klik hier om het bestuursverslag te downloaden.

Begroting 2018 / Jaarrekening 2017 – Protestantse Diaconie Amsterdam

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!

Klik hier om de begroting 2018 te downloaden
Klik hier om de jaarrekening 2017 te downloaden

www.diaconie.org

Sluit Menu