Begroting 2019 – Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad met een ambitieus programma en veel activiteiten. In 2018 is daar met het nieuwe beleidskader richting aan gegeven. Voor al deze activiteiten is een goede financiële basis én goed financieel beheer een vereiste. In het beleidskader 2018-2022 is dan ook opgenomen dat voor de wijken gezamenlijk een sluitende begroting uitgangspunt is.

Klik hier om de begroting 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam te downloaden

Begroting 2019 – Protestantse Diaconie Amsterdam

In onze projecten, op het terrein van Amstelhoven, in het opbouwwerk in de diverse stadsdelen, in onze samenwerkingen met verschillende maatschappelijke partners, willen we werken aan maatschappelijke verandering, zoeken we naar nieuwe manieren waardoor mensen elkaar beter kunnen verstaan en helpen, proberen we systemen van onderdrukking van mensen tegen te gaan, en willen we mensen om ons heen als ‘naasten’ zien en te denken in termen van ‘omarming’ in plaats van uitsluiting. Dat is wat we proberen en waarvoor we ook onze financiële middelen inzetten. Ook in 2019.
Kijk hieronder voor de begroting 2019 van de Protestantse Diaconie Amsterdam 

Bestuursverslag 2017 – Protestants Kerk Amsterdam

Hoe ziet de toekomst van onze kerk eruit? In de beweging die de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) heeft ingezet met Koers – het verandertraject waarin de kerken en pioniersplekken toewerken naar een toekomstbestendige kerk – is die vraag van groot belang. In het verlengde daarvan is een werkgroep aan de slag gegaan met een nieuw beleidskader voor de jaren 2018 tot 2022. Daarbij is met de ogen van de stad gekeken naar de rol van de kerk: wat zijn de trends die in de stedelijke context spelen en hoe kunnen wij daar als kerk op inspelen?

Klik hier om het bestuursverslag 2017 te downloaden.

Begroting 2018 / Jaarrekening 2017 – Protestantse Diaconie Amsterdam

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!

Klik hier om de begroting 2018 te downloaden
Klik hier om de jaarrekening 2017 te downloaden

www.diaconie.org

Sluit Menu