Het Focus Canvas is speciaal voor de Protestantse Kerk Amsterdam ontwikkeld. Het Focus Canvas is bedoeld voor kerkenraden, regioraden en taakgroepen. Het canvas gaat verder dan alleen de afstemming op jongere generaties. Het helpt keuzes maken en het ondersteunt bij het vormen van visie en beleid, ongeacht de generatie waar je je op richt. Tijdens het werken met het Focus Canvas komen vragen aan bod als:

  • Wat drijft ons en welk visioen hebben we
  • Wat hebben we nodig om ons visioen te bereiken?
  • Op wie richten we ons in het bijzonder
  • Welke samenhang is er in dat wat we doen
  • Wat kost ons dat eigenlijk (in tijd, geld en energie)?
  • En zijn er misschien ook dingen die minder bij onze focus passen?

Aan de basis van het Focus Canvas stonden diverse organisatie- en gemeenteopbouwmodellen. Op die manier combineert het canvas op een bijzondere manier het organisatorische én het gelovige aspect van kerk-zijn.