LET OP: als je in jouw gemeente/regio meerdere student-trainees hebt, zul je dit formulier meerdere malen moeten verzenden. Na het verzenden wordt er automatisch een nieuw formulier geopend.

Contactgegevens

De trainee

Algemeen beeld

De bedoeling is dat de student-trainee in 2 tot 3 jaar gaat functioneren als zelfstandig junior-professional in het kerkelijk en/of sociaal-maatschappelijk veld.

Aan het begin van het traject kun je dit natuurlijk nog niet verwachten en ben je tevreden wanneer de trainee goede randvoorwaarden creëert. In het bijzonder: sociale en fysieke veiligheid; gezelligheid en plezier; een groepsgevoel onder de tieners en (niet-methodische) aandacht voor zingevende thema's. Bij deze fase hoort ook het ontwikkelen van goed werknemerschap (communicatie en verantwoording, tijdig vrij vragen, op de juiste manier ziekmelden etc.).

Aan het einde van het traject kan de trainee (zonder aandacht voor de randvoorwaarden te verliezen) met beperkte begeleiding een bruikbaar ontwikkelplan voor het tienerwerk schrijven. Daarbij heeft de trainee onder andere oog voor: succes- en belemmerende factoren in de afgelopen periode; de eigen professionele kwaliteiten en beperkingen; diversiteit en gevoeligheden in de gemeente; leerstijlen en ontwikkelingsfase van de tieners; pastoraat; diaconaat; missionair bewust-zijn; vrijwilligersbeleid en communicatie en marketing. Daarnaast is de trainee bij voorkeur ook in staat om een vruchtbare wisselwerking te laten ontstaan tussen het tienerwerk en het overige gemeentewerk.

Als een eerstejaars trainee zijn/haar randvoorwaarden op orde heeft, kun je zeer tevreden zijn, maar is hij/zij natuurlijk nog lang niet zelfstandig op junior-niveau.

We onderscheiden hier dus tussen Tevredenheid en Zelfstandigheid.
Tevreden: functioneert de student-trainee zoals je in deze ontwikkelingsfase mag verwachten en stemmen de werkresultaten je tevreden?
Zelfstandig: hoever is de student-trainee in zijn/haar ontwikkeling tot zelfstandig junior-professional?