GroeiRuimte
Het begon met een droom. Een droom van hoe het kan in de kerk. Daarna volgde een pamflet om mensen te inspireren met deze droom. Na het pamflet ging het verder, en ontstonden er talloze hulpmiddelen om de droom waarheid te laten worden. Ga je mee met onze droom? Geef jij ook GroeiRuimte?

Het GroeiRuimte pamflet

Wij dromen
De Protestantse Kerk Amsterdam droomt van een goede plek voor iedereen.
Een plek die leeftijdloos is en waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien.
Een plek waar jouw wereld ertoe doet en die ertoe doet in jouw wereld.
Een plek waar je op anderen kunt vertrouwen en waar mensen naar elkaar omzien.
Een plek waar ruimte is voor ieders talent en ieders geloof.

Wij geloven
De Protestantse Kerk Amsterdam gelooft dat zij ten diepste al zo’n plek is.
Een plek waar niet alleen ouderen, maar ook kinderen en jongeren zich thuis voelen.
Een plek die iedereen als een bron ervaart, waar de inspiratie rijkelijk vloeit.
Een plek waar je ruimte krijgt om de dingen te doen die bij jou passen.
Een plek waar je opnieuw mag beginnen en met vallen en opstaan kunt groeien en kunt leren.

Wij nemen ons voor
De Protestantse Kerk Amsterdam wil daar de komende vijf jaar nog beter in worden.
Ze realiseert zich dat dat nodig is en dat juist kinderen, jongeren en hun ouders daarom vragen.
Daarom stelt ze zich met het oog op hen een ambitieus doel:

De Protestantse Kerk Amsterdam is bekend als een dynamische plek. Een plek die leeftijdloos is, waar talenten herkend worden en waar iedereen de ruimte krijgt om te groeien. Ze is dus een plek waar ook kinderen, jongeren en hun ouders zich kunnen ontplooien, waar zij hun talenten en geloof ontwikkelen en waar(vanuit) zij meebouwen aan een goede plek voor iedereen. Een plek die divers is – een netwerk nog meer – met knooppunten in de hele stad waarin, -omheen en -vanuit relaties groeien.

Wij hopen
De Protestantse Kerk Amsterdam hoopt dat het op zo’n plek mogelijk wordt om bijzondere
en levensveranderende ontdekkingen te doen, oftewel (meer godsdienstpedagogisch geformuleerd):

Kinderen, tieners, jongeren en hun (groot)ouders
leren herkennen hoe God aanwezig is in hun leven
en kunnen deze ontdekkingen op hun eigen manier vormgeven in de werelden waarin zij zich begeven
en anderen hierin laten delen.

De Denktank Jeugd van de PKA