Kerk, theologie en slavernij

De Protestantse Kerk Amsterdam is betrokken bij de rondetafel-gesprekken rondom een onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) naar de rol van de protestantse kerk bij het Nederlands slavernijverleden. Afgelopen maanden is door de onderzoekers van de PThU gewerkt aan een brochure waarin op een zo’n toegankelijk mogelijke manier een inleiding wordt gegeven op de geschiedenis van kerk, theologie en slavernij.

In de inleiding wordt onder andere informatie rondom het slavernijdebat en de rol van de theologie, de kerk als slaveneigenaar en de doorwerking na de afschaffing van de slavernij uiteengezet. De brochure is te downloaden via de website van de PThU.