Als kerk zijn wij een gemeenschap die Gods liefde gestalte wil geven op dit prachtige eiland. Ons hart ligt bij het inspireren en verbinden van mensen met elkaar en met de levende, liefhebbende God. – Alexander Noordijk, voorganger De Binnenwaai

Bezoekadres:
Gebouw Solid 18, Ed Pelsterpark 2 - 1087 EJ Amsterdam

tel. 06-24 92 03 44

Website:
http://www.debinnenwaai.nl/
E-mailadres:
info@debinnenwaai.nl

Predikant(en)

Overige contactpersonen

De Binnenwaai: Kerk op IJburg

In 2010 ging Kerk op IJburg van start. De eerste Protestantse Pioniersplek in Nederland, een samenwerkingsproject van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Kerk Nederland. Dominee Rob Visser startte met zijn werkzaamheden. Begin 2011 is het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen. De naam van de kerk op IJburg is ‘De Binnenwaai’. Deze naam, bedacht door Hatice Seker, is geen bestaand zelfstandig naamwoord, maar geeft prachtig weer hoezeer we in alle openheid en vrijheid een kerkgemeenschap willen zijn. Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter van Zeeburg, onthulde de nieuwe naam ‘De Binnenwaai’. Kerk op IJburg wil een meerkleurige gemeenschap zijn die, geïnspireerd door het verhaal van de opgestane Heer, opgewekt en opstandig, een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving.

De Binnenwaai is inmiddels geen pioniersplek meer, maar onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost, samen met de Eltheto- en Muiderkerk. Alexander Noordijk is sinds 2018 de voorganger.

Iedere zondagmorgen is er een viering, waar niet alleen de verbinding van de IJburgse kerkgemeente met God versterkt wordt, maar die ook de kern vormt van de onderlinge verbinding. Maar daar blijft het niet bij: De Binnenwaai verbindt ook buiten de kerkgemeente. De Binnenwaai zet de deuren open voor initiatieven van IJburgers en verbindt mensen uit andere kerken en geloofsgemeenschappen. Ook wordt De Binnenwaai gesteund door groepen mensen die geen lid zijn van een kerk, maar wel helpen verbindingen te leggen en te onderhouden. Door haar nauwe relaties met uiteenlopende maatschappelijke organisaties, zoals stadsdeel Oost, de Flexbieb, HVO Querido, Dynamo, Het Blauwe Huis, Wijburg, Het Martien Schaaperhuis, vormt De Binnenwaai inmiddels een ankerpunt in het IJburgse landschap. De Binnenwaai vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zo is De Binnenwaai bijvoorbeeld initiator van ‘Het Parentshouse’, waar er inmiddels zes van zijn. Hier vinden gescheiden ouders met hun kinderen tijdelijk onderdak. Ook de kinderboerderij op IJburg is een initiatief van De Binnenwaai. Daarnaast bestaat er een nauwe betrokkenheid bij de vluchtelingenopvang.

Meer kerken in Oost