"We willen laten zien dat een heel groot deel van ons ‘Nederlandse volk’ wel van harte bereid is om vluchtelingen een plek en een thuis te geven en te gunnen in ons midden." -  ds. Gerhard Scholte

Bezoekadres:
Keizersgracht 566 - 1017 EM Amsterdam

tel. 020 – 626 68 68

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.30 uur

Website:
http://www.keizersgrachtkerk.nl/
E-mailadres:
info@keizersgrachtkerk.nl

Predikant(en)

Overige contactpersonen

Geschiedenis van de Keizersgrachtkerk
De Keizersgrachtkerk was de eerste van een serie van vijf kerken die in de jaren 1888-1892 in Amsterdam werden gebouwd voor de Nederduitse Gereformeerde Kerk (Dolerende). Dit kerkgenootschap was ontstaan ten gevolge van een kerkscheuring, de Doleantie, die in 1886 onder leiding van dominee Abraham Kuyper plaats vond. In 1892 verenigde het kerkgenootschap zich met andere afscheidingsbewegingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Van de vijf kerken is de Keizersgrachtkerk de enige die nog in gebruik is. De architectuur vertoont een bijzondere variant van de neogotiek, met Venetiaanse inslag. In 1958 onderging de kerk een moderniserende restauratie. Inmiddels behoort het gebouw tot de 200 nieuwe rijksmonumenten.

Meer kerken in Centrum