"Verhalen van mensen boeien mij. Mensen tevoorschijn luisteren vraagt geduld, aandacht, durf, humor en een beetje geluk. Maar dan openen zich ook altijd nieuwe wegen. Bijbelverhalen kunnen hierin een wegwijzer zijn. Sinds 1992 ben ik werkzaam als predikant, eerst in Culemborg en daarna in Amsterdam. Ik heb me verder gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met mensen via onder meer de Klinische Pastorale Vorming, de Voortgezette Opleiding Pastorale Gespreksvoering en een training motiverende gespreksvoering. Als pastoraal supervisor draag ik bij aan de toerusting van beginnende en meer ervaren collega’s."  -  Klaas Holwerda, predikant Nassaukerk

Bezoekadres:
De Wittenkade 111 - 1052 AG Amsterdam

tel. 020 – 684 42 16

Kerkdiensten: De Wittenkade 111
zondagmorgen 10.00 uur

Zalen/postadres: De Wittenstraat 114, 1052 BB Amsterdam

Website:
http://www.nassaukerk.nl/
E-mailadres:
[email protected]

Predikant(en)

Ds. Klaas Holwerda,

Overige contactpersonen

Geschiedenis van de Nassaukerk
De Nassaukerk is gebouwd in de jaren 1925 en 1926 naar een ontwerp van architect Krijgsman. Toen in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw behoefte ontstond aan een eigen kerkgebouw in de Staatsliedenbuurt voor de Gereformeerden, was de buurt al nagenoeg vol gebouwd. Met moeite werd een stuk bouwgrond gevonden op een nog landelijk terrein met enkele scheepswerven langs de Kostverlorenvaart. Doordat de overheid de eis stelde dat het kerkgebouw harmonieus moest aansluiten op een bestaand woningblok, ligt de kerk enigszins verscholen achter de huizen. De belofte tot aanleg van de Korte Nassaustraat, tussen de De Wittenkade en de De Wittenstraat, langs de kerk, is nooit ten uitvoer gebracht.

Het ontwerp van architect Krijgsman kwam bij een besloten prijsvraag als beste naar voren. De architectuur doet denken aan de kerkontwerpen van de meer bekende architect Boeijenga. Door toepassing van een staalconstructie die door houten betimmeringen geheel aan het oog onttrokken wordt, is het interieur lichtvoetig en heeft het een sterke ruimtewerking. Opmerkelijk voor de tijd van de bouw is de centrale bouwvorm. Men was afgestapt van de langgerekte bouwvorm (de beroemde preekschuur) en overgegaan naar een min of meer vierkante kerkruimte waarin de kerkgangers als het ware rondom het Woord (de bijbel) geschaard zitten. Zoals in de meeste gereformeerde kerken was iedere vierkante centimeter voor zitbanken benut. Het doopvont en de lessenaar voor de voorlezer stonden op een zeer smal podium. De kerk kon zo plaats bieden aan 900 mensen. Het kerkgebouw was voorzien van een electrische voet- en straalverwarming.

Meer kerken in West