"De Oude Kerk maakt je bescheiden: wij zijn de eersten niet, en zullen ook zeker de laatsten niet zijn."  -  ds. Jessa van der Vaart

Bezoekadres:
Oudekerksplein 13 - 1012 GX Amsterdam

Wil je een gesprek over geloof, problemen of over de kerk?
Schroom niet om predikant Jessa van der Vaart te benaderen.

Heb je vragen over de Oudekerkgemeente, onze activiteiten, een kerkelijk huwelijk, een uitvaart of een doop?
Neem contact op met de kerkenraad.

Wil je lid worden? Dat kan via de ledenadministratie. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in de Oude Kerk, op zondag voor een van onze diensten of door de week voor bezichtiging.

Kerkdiensten:
11.00 uur dienst van Schrift en Tafel
18.00 uur gezongen avondgebed

Website:
https://oudekerk.amsterdam/
E-mailadres:
info@oudekerk.amsterdam

Predikant(en)

Overige contactpersonen

De Oudekerkgemeente is een open kerk in het oude, ‘rosse’ hart van Amsterdam. Open voor mensen van alle soorten en maten, geuren en kleuren. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap  en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen èn voor twijfel. Daarnaar wordt niet zozeer in woorden gezocht. Eerder in gebaren en liederen. De Oudekerkgemeente geniet van een levende traditie, waarin vertrouwde rituelen en gezangen worden afgewisseld met inspirerende verhalen en verrassende gedachten. Verschillen in hoe mensen leven, geloven en liefhebben is verrijkend. Deze kerk richt zich op het goede nieuws van Gods ruimhartigheid. Dat inspireert ons tot ruimhartigheid tegenover andere mensen.

Over het gebouw
De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam. Het werd waarschijnlijk in 1306 door Guy van Avennes, bisschop van Utrecht, gewijd aan de heilige Nicolaas. De kerk, die tot de Alteratie van 1578 Sint Nicolaaskerk heette, is een voorbeeld van Hollandse baksteengotiek. De constructie is licht, met houten tongewelven en hoge spitsboogvensters. Zo kon op het beperkte oppervlak een relatief hoog gebouw ontstaan.

De kerk heeft een rijke bouwgeschiedenis. In een vroege bouwfase werd een oorspronkelijke houten kapel vervangen door een stenen zaalkerk. Na 1300 werd de toenmalige smalle driebeukige stenen kerk, met een rechthoekig koor en de kern van de huidige toren, gewijzigd in een hallenkerk met drie even brede en even hoge beuken en een verruimd koor. De parochiekerk is in de eeuwen daarop voortdurend vergroot. Al snel werden zijbeuken doorgetrokken en werd een vijfzijdige kooromgang toegevoegd. Tussen 1380 en 1412 werd aan de noordzijde de Sint-Joriskapel gebouwd en tussen 1450 en 1460 de Sint Sebastiaanskapel aan de zuidzijde. Het zo ontstane uiterlijk van een kruiskerk is later door de bouw van meer nieuwe kapellen tenietgedaan. De huidige Oudekerkstoren dateert van 1565.

Wegens instortingsgevaar, veroorzaakt door problemen met de fundering, werd de kerk in 1951 gesloten. Tussen 1955 en 1979 vond een grondige restauratie plaats, gevolgd door verdere restauratiewerkzaamheden tussen 1994 en 1998, onder leiding van de architect J. van Stigt. De restauratie ging gepaard met archeologisch onderzoek, onder meer naar plafondschilderingen en glas-in-loodramen. Bij herstelwerkzaamheden ter bevordering van de exploitatiemogelijkheden werden de gebouwtjes rondom de kerk, daterend uit de 17e en 18e eeuw, deels gereconstrueerd. Katholieke overblijfselen van voor de Reformatie zijn de koorbanken (1480-90) en de glas-in-loodramen in de Mariakapel (1550).

Meer kerken in Centrum