Oude Kerk Gemeente

"Vaak kom ik met een vol hoofd, maar eenmaal in die prachtige ruimte vult zij mij met stilte."

Adres:

Oudekerksplein 13
1012 GX Amsterdam

Onze predikant

Klaas Touwen

Over de Oude Kerk

Naar de kerk gaan is misschien niet het eerste wat in je opkomt in de Rosse Buurt. Toch komt er in de Oude Kerk, het oudste gebouw van Amsterdam, een kerkelijke gemeente samen. Een kleine, hechte gemeenschap van hele diverse mensen, een ruimte waar plaats is voor vertrouwen en twijfel. Je hoeft bij deze kerk niet bang te zijn voor grote woorden of starre statements. De oude Bijbelverhalen lezend ontdek je samen met anderen het goede leven. Er is een groep tieners en veel aandacht voor de kinderen. Centraal punt in de week is de kerkdienst op zondagmorgen waar we elkaar ontmoeten en zoeken naar een ontmoeting met de eeuwige.

Contactpersonen

Onze kerkdiensten

Het oudste gebouw van de stad, de lichtval, topmusici, een liturgie die teruggaat tot op het kloosterleven: in de Oude Kerk zijn alle ingrediënten aanwezig om iets te ervaren van het hogere. ’s Morgens om 11.00 uur is er een ‘gewone’ kerkdienst. Deze is ook online te volgen. ’s avonds om 18.30 uur een vesper (korte gebedsdienst) in samenwerking met de Nicolaasparochie. Hierbij worden verschillende vormen gehanteerd, zoals een Engelse Evensong of een zogenaamde Jazzper.